Tema
Debat

Ambitiøs digitaliseringspakke skal styrke Europa

20. feb. 2020
EU-kommissionen har netop lanceret sin nye strategi for Europas digitale fremtid. Ambitionsniveauet understreges af, at digitaliseringspakken blev lanceret af både Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, næstformand Margrethe Vestager, og kommissær for det indre marked, Thierry Breton.

-Det er særdeles ambitiøst, at EU-Kommissionen gør det til en politisk hovedopgave at sikre et langt mere digitalt Europa, hvor erhvervslivets potentiale går hånd i hånd med et stærkt fokus på forbrugerbeskyttelse, siger Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension.

Mærkesager for Forsikring & Pension

For Forsikring & Pension er der en række områder i digitaliseringspakken, der er særligt interessante.

​Level playing field på det digitale marked

”Shaping Europe’s digital future” sætter fokus på at sikre erhvervslivet et ’level playing field’ på det digitale marked. Den teknologi- og datadrevne udvikling giver branchen helt nye muligheder for at arbejde med datadreven forebyggelse. Derfor foreslår Forsikring & Pension at de eksisterende regler, der begrænser såkaldt accessorisk virksomhed, justeres, så de ikke er til hinder for forsikringsselskabernes udvikling fra et fokus på erstatning af monetært tab til forebyggelse af fx klimaskader eller IoT-baseret forretningsudvikling.


Adgang til data

Et vigtigt område for forsikrings- og pensionsbranchen er den europæiske datastrategi, der sætter retningen for det store potentiale i flere datapartnerskaber mellem offentlige og private parter. Et bedre digitalt samspil med det offentlige er afgørende for at udvikle bedre services og produkter til forbrugerne. Samtidig bliver ny teknologi og datadeling nødvendigt for det fremtidige forebyggelsesarbejde i branchen. I Danmark har vi fx allerede positive erfaringer med deling af klimadata til brug for klimatilpasning i kommunerne, og i forhold til EU’s Green Deal understreger kommissionen netop betydningen af data, når det kommer til klimatilpasning.

-Kommissionens datastrategi indeholder en tydelig vision for erhvervslivets adgang til data af høj kvalitet og understreger, at en stærk europæisk dataøkonomi er en motor for vækst og velfærd. Forsikring & Pension er samtidig glade for, at Kommissionens fokus på dataetik flugter med de dataetiske principper som branchen netop har lanceret, siger Thomas Brenøe.

Cloud services 

Et tredje vigtigt område er cloud-services, der er centrale for branchens digitale udvikling. Derfor er Forsikring & Pension glade for, at Kommissionen ønsker at styrke konkurrencekraften for europæisk erhvervsliv ved at tilskynde anvendelsen af cloud-services. Samtidig er der en erkendelse af, at rammevilkårene skal styrkes, og at der skal skabes større klarhed på det regulative område.

En strategi for kunstig intelligens

Hvidbogen om kunstig intelligens skal fremme brugen af kunstig intelligens og samtidig udvikle rammer for beskyttelse af borgerne. Det ser Forsikring & Pension frem til, men vi er særligt opmærksomme på, at de mange automatiske processer, der anvendes i branchen, ikke må rammes af administrative byrder. Omvendt er det vigtigt, , at der er et tydeligt fokus på forklarlighed og transparens, når der arbejdes med kunstig intelligens. Endeligt er det positivt, at EU ser på produktsikkerhedsreglerne for at sikre, at reglerne for produktansvar også tilpasses brugen af kunstig intelligens.

Cybersikkerhed

Forsikring & Pension bakker op om det tydelige fokus på cybersikkerhed og behovet for at styrke erhvervslivets og særligt SMV’ernes cyberrobusthed. Her vil udviklingen på cyberforsikringsmarkedet og branchens arbejde med forebyggelseskrav være med til at styrke europæisk erhvervsliv.

Vil du modtage vores nyheder på mail?