Tema
Debat

Den danske pensionsmodel har aldrig været vigtigere

22. apr. 2020
Kronik bragt på børsen.dk den 22. april 2020

Af Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension og adm. direktør i Industriens Pension, og Allan Polack, næstformand i Forsikring & Pension og Group CEO i PFA.

Coronakrisen har vendt op og ned på det meste i Danmark og i resten af verden i år. Men midt i frygten for smitte, arbejdsløshed og usikkerhed om, hvad fremtiden bringer, er det danske pensionssystem en solid grundsten i det danske samfund, som for de fleste giver en økonomisk tryghed og samtidig er en hjælpende hånd, når dansk økonomi skal genoprettes.

Danmark står midt i en international krise, som hurtigt har fået meget store sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser for alle i Danmark. Heldigvis har regeringen, Folketinget og myndighederne været handlekraftige, og det ser ud til, at de mange tiltag har begrænset smitteudbruddet. Det er godt. Men der kommer meget snart en dag i morgen. En dag mange med rette er bekymrede for lige nu. Aktiemarkederne har reageret prompte på den verdensomspændende krise, hvilket på den korte bane også rammer den enkeltes pensionsopsparing. Det er klart og forståeligt, at det skaber utryghed hos mange her og nu – også selv om de langsigtede afkast stadig har været rigtig gode.

Det danske pensionssystem er godt rustet til krisen
Krisen rokker forståeligt ved den tryghed, som er så afgørende for os alle. Men også i denne tid kan vi tillade os at se mod fremtiden med fortrøstning. Vi har et bundsolidt pensionssystem i Danmark, der bygger på kollektive løsninger, og som sikrer den enkelte en god levestandard i livets sensommer.

Med fælleserklæringen i 1987 fik vi med arbejdsmarkedets parters fremsynethed og Schlüter-regeringen lagt grundstenene til det pensionssystem, vi har i Danmark i dag. Det er et pensionssystem, der har et unikt samspil med arbejdsmarkedspensionerne, som bygger oven på den offentlige folkepension og suppleres af opsparing i private ordninger. Det er også derfor, at det danske pensionssystem i internationale undersøgelser år efter år bliver kåret som et af verdens absolut bedste og mest robuste pensionssystemer. Det skal vi være glade for netop nu. Vi ser, at der i andre lande kæmpes en brav kamp for, at deres pensionskasser er solvente nok – med andre ord, at de er økonomisk polstrede – til at kunne levere de penge, som pensionskunderne er stillet i udsigt, når de skal på pension. De problemer står vi heldigvis ikke overfor i Danmark. Og vi vil gøre alt for at holde hånden under danskernes pensionsopsparinger i denne tid.

Vi holder fortsat hånden under et grønt Danmark
Det kan muligvis være svært for den enkelte pensionsopsparer at se glæden af det danske pensionssystem på nuværende tidspunkt, men der er faktisk adskillige områder, hvor vi som pensionsbranche kan bidrage til at mindske de økonomiske konsekvenser af krisen.

Nogle pensionsselskaber har udskudt huslejebetalingen for erhvervsdrivende, som benytter deres lejemål. Det sikrer, at de pågældende lejere har likviditet til at betale deres regninger, så de så vidt muligt undgår konkurs. Andre har fremrykket investeringer i renoverings- og vedligeholdsprojekter, som giver byggebranchen og deres leverandører mulighed for at fastholde forretningsaktivitet og forbedre byggerier, som i forvejen kunne trænge til eksempelvis at blive mere energieffektive.

Vi er fortsat også klar til store investeringer i den grønne omstilling, som der fortsat er stort behov for at fokusere på trods den omfattende aktuelle krise. Det er vigtigt, at der skydes gang i nye store grønne og klimavenlige initiati-ver, og coronakrisen ændrer ikke på den danske pensionsbranches ambitiøse mål på området. Danske pensionsselskaber holder således fast i planen om i alt at investere mere end 350 milliarder kroner frem mod 2030 i grøn omstilling. Mange af de penge bliver naturligvis investeret i klimavenlige tiltag over hele verden, hvor det også er afgørende at fastholde den grønne agenda, men vi ønsker også at investere en stor del af beløbet herhjemme.

På den måde er det, i denne for os alle så specielle situation, ikke kun den enkelte dansker, men også Danmark som samfund, der nyder godt af den måde, vi har indrettet vores pensionssystem på.

Pensionsbranchen er et vigtigt led i genopretningen
Som regeringen har understreget mange gange, vil der i kølvandet på coronakrisen være et stort behov for, at dansk økonomi bliver genoprettet. Nationalbankens analyse fra 1. april viser, at Danmark må forvente at have et væksttab på mellem 3-10 procent som konsekvens af coronakrisen. Det er et voldsomt fald, og det kan få stor betydning for den enkelte dansker. Ikke kun for dem, der mister deres arbejde og måske må gå fra hus og hjem. Men også for den velfærd, vi alle har adgang til, som statsministeren udtrykte det på sit pressemøde mandag den 23. marts.

Pensionsbranchen er i den sammenhæng en afgørende drivkraft for det danske samfund og genopretningen af økonomien. Vi råder over en pensions-formue på ca. 4.000 mia. kr., som i forvejen investeres med mål om at skabe vækst, fremme grøn omstilling og skabe gode afkast til danskernes pensionsopsparinger. Vi har med andre ord kapitalen til at sætte gang i investeringer, og det er dét, der skal til, når vi skal genrejse dansk økonomi efter krisen.

Vi har årtiers erfaring med at investere sammen med det offentlige i byggeri, infrastruktur og i virksomheder, som har gavnet Danmarks vækst og velstand gennem forskning, udvikling og eksport. Og vi er selvfølgelig klar til endnu en gang at tage fat og investere i Danmarks fremtid.

Fremryk initiativerne fra klimapartnerskaberne
Regeringen og Folketinget er allerede begyndt at formulere en vej til genopretning af dansk økonomi, og der er i vores optik mange muligheder for at trække i den rigtige retning ved at bruge nogle af de succeser, vi har skabt i den seneste tid.

I efteråret 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, der lige har afleveret deres rapporter og anbefalinger. Vi foreslår, at man fremrykker flere af de investeringer, som klimapartnerskabet for finanssektoren vil igangsætte for at nå klimamålet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent. i 2030. Det gælder både bæredygtige renoveringer, energiinvesteringer og fremtidens infrastruktur. Det vil sætte gang i væksten, og det vil holde den grønne omstilling på sporet i en tid, hvor man kan frygte, at klimaindsatsen ikke får så høj prioritet som før udbruddet af coronavirussen.

Forsigtige optimister
Coronakrisen er en global krise, som vi selvfølgelig ikke kan løse alene. Men vi ser i pensionsbranchen en mulighed for, at vi kan bidrage til genopretningen af dansk velstand og velfærd, når vi er på den anden side af den presserende sundhedskrise. Vi gør også vores for at hjælpe til at afbøde nogle af de konsekvenser, som krisen har for det danske samfund. Vi er på trods af den alvorlige situation forsigtige optimister. Det er vi, fordi vi ved, hvor langt vi som samfund kan nå, når vi finder balancen mellem det kollektive og det individuelle. Og vi ved, at det gode liv i fremtiden er afhængig af de handlinger, vi tager i dag. Derfor er vi klar til store investeringer i Danmark, der kan gavne dansk økonomi, byggebranchen og den grønne omstilling. Vi er af den klare overbevisning, at sådanne investeringer på den lange bane både kan gavne den enkelte pensionsopsparer og yde et tiltrængt bidrag til at kickstarte dansk økonomi. Vi er klar og lover at holde fast i vores mangeårige tradition for balance mellem det kollektive og den enkeltes muligheder i fremtiden.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Public Affairs & Kommunikation

Maria Hjort Jakobsen

Chefkonsulent, Public affairs- og kommunikation
+45 41 91 91 08