Tema
Debat

Ansvarlige investeringer skal følge internationale spilleregler

27. feb. 2018
Kommentar: Om kort tid vil regeringen offentliggøre en opdateret vejledning om ansvarlige investeringer. For Forsikring & Pension er det vigtigt, at den opdaterede vejledning vil afspejle, at håndteringen af ansvarlige investeringer er et globalt anliggende.

Af underdirektør Karsten Beltoft

 

Indlægget er offentliggjort i Politiken 27. februar 2018 med overskriften, "Pensionskasser kan sagtens investere ansvarligt og få afkast".

 

Pensionsselskaberne investerer i høj grad internationalt, hvilket betyder, at de nationale regler og retningslinjer, de er underlagt, også er nødt til at afspejle de internationale spilleregler. Blandt andet har FN og OECD udarbejdet anerkendte principper og retningslinjer, der danner udgangspunkt for pensionsselskabernes arbejde med ansvarlige investeringer. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at have internationale regler.

 

3.000 milliarder kr.

De danske pensionsselskaber forvalter i dag en formue på 3.000 milliarder kroner, hvilket udgør 140 procent af Danmarks bruttonationalprodukt. Danskernes pensionsformuer skaber dermed vækst og udvikling i samfundet. En forudsætning er dog, at investeringerne er ansvarlige, hvilket i høj grad handler om, hvad der investeres – eller ikke investeres – i. Men det er ikke kun et spørgsmål om at vælge til og fra. Aktivt ejerskab, screening og eksklusion er helt centralt i arbejdet med ansvarlige investeringer.

 

Dilemmaer

Forsikring & Pension mener, at der ikke er noget modsætningsforhold mel-lem at tage et ansvar og samtidig sikre det bedst mulige afkast. Det er dog ikke en enkel balancegang, da pensionsselskaber som globale investorer ofte bliver stillet over for mange dilemmaer knyttet til investeringerne. Dilemmaerne omhandler alt fra klima til menneskerettigheder og konfliktfyldte områder.
 
Energikilder er et højt debatteret emne. I dag fordeler forbruget i Danmark sig mellem fossil energi og grøn energi i forholdet 70/30, og samfundet er derfor stadig dybt afhængig af fossil energi. Den store overvægt af energiforbruget i fossile brændsler er dog ikke ensbetydende med, at pensionsselska-berne hovedsageligt investerer ”sort”. Tværtimod er investeringerne i energi lige omvendt. Det betyder, at 70 procent af energiinvesteringerne er i grøn energi.
 
Der findes mange andre områder, som også skaber dilemmaer. Blandt andet produkter som tobak, sukker og alkohol, der kan være sundhedsskadelige. De er imidlertid fuldt lovlige at producere, sælge og konsumere, men hvor går grænsen for, hvad der er rigtigt eller forkert at investere i?
 
Flere NGO’er og politikere ignorerer desværre ofte de mange dilemmaer og forlanger, at pensionsselskaberne sælger deres aktier i de pågældende virksomheder. Det er dog ofte langtfra den bedste beslutning, da det ikke løser de underliggende problemer. En mere ansvarlig håndtering af dilemmaerne sker via aktivt ejerskab, hvor pensionsselskaberne går i dialog med virksomhederne, førend de som sidste udvej når til frasalg og eksklusion. 

Vil du modtage vores nyheder på mail?