Tema
Debat

De danske pensionsselskaber brillerer i europæisk test

16. dec. 2016
​Det danske pensionssystem er ikke kun verdens bedste. Det er også exceptionelt solidt, viser nye finansielle stresstests af pensionsselskaberne, som det europæiske finanstilsyn, EIOPA, har offentliggjort.

De danske pensionsselskaber har i sommeren 2016 deltaget i en fælleseuropæisk stresstest, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) netop har offentliggjort resultaterne af.
 
Resultaterne af stresstesten viser, at de danske selskaber er særdeles godt rustede til at modstå selv langvarig modvind på de finansielle markeder.

I det ene test-scenarie, hvor renteniveauet forbliver ekstremt lavt i al overskuelig fremtid, stiger de danske pensionsselskabers nettoaktiver (værdien af investeringsaktiver fratrukket værdien af forpligtelserne over for kunderne) med 1,2 procent, hvor de europæiske pensionsselskabers nettoaktiver i gennemsnit falder med 18 procent.
 
I stresstestens andet scenarie udsættes selskaberne for en udvikling på de finansielle markeder, der på én gang får værdien af forpligtelserne over for kunderne til at stige og værdien af investeringsaktiver til at falde. I dette scenarie falder de danske pensionsselskabers nettoaktiver kun med 9,2 procent, mens de europæiske pensionsselskaber i gennemsnit oplever et fald på næsten 30 procent.
 
Resultaterne for testen kommer ikke som en overraskelse for branchen.
 
- Vi er glade for, at resultaterne viser, at de danske pensionsselskaber er robuste og modstandsdygtige over for selv ekstreme scenarier på de finansielle markeder. At selskaberne kan modstå de scenarier, som stresstesten udsætter dem for, skyldes, at selskaberne både er godt kapitaliserede og er gode til at styre deres risici. Det viser, at de danske selskaber er fundamentalt sikre, hvilket er til gavn for kunderne og giver tryghed om de lovede fremtidige pensioner, siger Jan V. Hansen, underdirektør i brancheorganisationen Forsikring & Pension.
 
- Vi har tidligere set lignende positive resultater, for eksempel i EIOPA’s seneste rapport, ”Financial Stability Report December 2016”. Her ligger de danske forsikring- og pensionsselskaber også over gennemsnittet med en solvensdækning på 251 procent i forhold til de europæiske forsikrings- og pensionsselskaber med en solvensdækning på 209 procent. Det giver selskaberne et godt afsæt, såfremt der opstår modvind i markedet, fx hvis aktiekurserne pludselig falder voldsomt, siger Jan V. Hansen. 

Om EIOPA’s stresstest

Stresstesten er en tilbagevendende test, som bliver udført af EIOPA - Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. Den kommer oven i en lang række andre stresstests og følsomhedsanalyser, som selskaberne løbende udfører, som led i deres risikostyring.
 

Kontakt


Direktion

Jan V. Hansen

Vicedirektør
+45 41 91 91 20