Tema
Debat

Evaluering af huseftersynsordningen viser generel tilfredshed

21. mar. 2018
Justitsministeriet konkluderer i evalueringen af huseftersynsordningen, at der generelt er stor tilfredshed blandt interessenterne, og at ordningen lever op til sit formål. Ministeriet lægger op til nogle få forbedringspunkter. Forsikring & Pension er tilfredse med evalueringens konklusioner.

Forsikring & Pension er glade for, at der er opbakning til huseftersynsordningen, der alene har til formål at skabe sikkerhed for forbrugerne, når de skal købe og sælge huse. Justitsministeriet vurderer, at interessenterne generelt er tilfredse med ordningen, og ministeriet mener overordnet, at ordningen lever op til sit formål.

 
Det glæder Hans Reymann-Carlsen, der er underdirektør i Forsikring & Pension.

- Forsikringsbranchen ønsker kun at bidrage til at skabe mest mulig sikkerhed for forbrugerne, når de skal købe og sælge huse. Derfor indgår Forsikring & Pension allerede nu i et tæt samarbejde med myndighederne om at forbedre reglerne for huseftersyn på nogle få punkter vedrørende bedre kommunikation, betalingsstruktur og bestillerregler, siger Hans Reymann-Carlsen.
 
Når et hus skal sælges, kan sælger, ved at få udarbejdet en tilstandsrapport og fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring, slippe for at hæfte for skjulte fejl og mangler ved huset. Hvis huskøberen har købt en ejerskifteforsikring, dækker forsikringsselskabet som udgangspunkt de skader, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Derfor sikrer huseftersynsordningen en mere tryg handel for både køber og sælger.
 

Undersøgelser allerede igangsat

Forsikring & Pension afgav i 2016 høringssvar sammen med andre interessenter på området. På baggrund af de høringssvar har Justitsministeriet allerede igangsat undersøgelser om henholdsvis bedre kommunikation af tilstands- og eftersynsrapporter til forbrugeren samt lovet et serviceeftersyn af betalingsstrukturen, der opstartes i 2018.
 
Forsikring & Pension bidrager allerede aktivt til arbejdet på begge områder.
 

Det bedste bud på en tryg hushandel

Justitsministeriet har ad flere omgange konkluderet, at der ikke er grund til at antage, at der er interessekonflikter, der indebærer en risiko for, at tilstandsrapporter er urigtige eller mangelfulde. Både forsikringsselskaber og byggesagkyndige har en interesse i, at rapporterne er så retvisende som muligt.
 
- Forsikringsselskaberne er kun interesserede i, at eventuelle skader fremgår tydeligt, så forbrugerens forventninger til ejerskifteforsikringen passer med virkeligheden, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen.
 
Derfor kan sælger lade et forsikringsselskab vælge, hvilken byggesagkyndig der skal gennemgå huset.
 
Sælger kan også selv vælge en byggesagkyndig, men sælger må ikke lade sin ejendomsmægler vælge. Det skyldes en række sager i ordningens første år, hvor nogle ejendomsmæglere valgte byggesagkyndige, der udarbejdede tilstandsrapporter, som var for rosende i forhold til husets reelle tilstand. Det gjorde det lettere at sælge huset, men skabte selvfølgelig også en masse skuffelser hos køber og forsikringsselskaber, der kom til at dække skader, som burde være blevet opdaget i forbindelse med huseftersynet.
 
- Både sælger, køber og forsikringsselskab har interesse i, at tilstandsrapporten er så retvisende som muligt. Derfor er det vigtigt, at de byggesagkyndige, der får opgaverne, også er dem, som laver det bedste arbejde og de mest retvisende rapporter. Det skaber den tryggeste hushandel både for sælger og køber, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen.
 
De bygningssagkyndige er underlagt både særlige regler i en håndbog og en kontrolordning. En kontrolordning, som forsikringsbranchen selvfølgelig forventer er garant for at fastholde tilstandsrapporternes høje faglige niveau.