Tema
Debat

Forsikringsbranche: Ingen hemmelige skyggerapporter

22. feb. 2018
Der bliver ikke udarbejdet såkaldte skyggerapporter i forbindelse med ejerskifteforsikringer. Det fremgår af et høringssvar til Justitsministeriet fra 2015, og det er stadigvæk praksis i dag.

Forsikring & Pension har i et høringssvar til Justitsministeriet i 2015 oplyst, at ingen af medlemsselskaberne laver supplerende rapporter, når en byggesagkyndig skal lave en tilstandsrapport. Ét medlemsselskab bruger et indtegningsskema, som den byggesagkyndige udfylder

til brug for forsikringsselskabets risikovurdering af de skader og oplysninger, der er i tilstandsrapporten.
  
Politiken har i de seneste dage skrevet, at forsikringsselskaber hyrer byggesagkyndige til at lave supplerende rapporter, der bruges til at udarbejde forskellige forsikringstilbud. Den kritik er underdirektør Hans Reymann-Carlsen fra brancheorganisationen Forsikring & Pension meget uenig i.
 
- Ingen medlemsselskaber bruger ”hemmelige” rapporter. Et enkelt selskab benytter sig af indtegningsskemaer, men det er ikke det samme som en hemmelig rapport, siger Hans Reymann-Carlsen.
 

Byggesagkyndige mister ikke deres uvildighed

Et andet kritikpunkt går på, at de byggesagkyndige mister deres uvildighed, når de skal udfylde indtegningsskemaer for forsikringsselskaberne. Justitsministeriet godkender i et notat fra 2012, at det er i overensstemmelse med lovgivningen, at en bygningssagkyndig i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter påtager sig at udføre visse andre opgaver for et forsikringsselskab. 
 
- Indtegningsskemaer er baseret på de oplysninger, som allerede står i tilstandsrapporter. De bruges til at vurdere risikoen ved at tegne en ejerskifteforsikring, sådan som loven tilsiger, at et forsikringsselskab skal, siger Hans Reymann-Carlsen.
 
Forsikring & Pension har tiltro til, at de byggesagkyndige kun er interesserede i at lave fyldestgørende og korrekte tilstandsrapporter og dermed indtegningsskemaer.
 

Huseftersynsordning beskytter forbrugerne

Huseftersynsordningen fra 1996 har det formål at skabe mest muligt gennemsigtighed for forbrugerne, når de skal købe eller sælge huse. Huseftersynet gør, at forbrugerne kan føle sig trygge i forbindelse med et hussalg. Tilstandsrapporterne danner grundlag for ejerskifteforsikringer. Og hvis der er forbehold for dækning i forsikringen, skal de være konkrete og præcise.
 
Tal fra Ankenævnet for Forsikring viser, at der hos Forsikring & Pensions medlemsselskaber de sidste fem år kun var syv sager, hvor forsikringsselskaberne havde for brede forbehold. Til sammenligning køber danskerne ca. 27.000 ejerskifteforsikringer hvert år.
 
- Det er vores helt klare holdning, at huseftersynsordningen beskytter forbrugerne. Det er forkerte og udokumenterede påstande, at selskaberne bruger brede forbehold, når de laver forsikringstilbud, siger Hans Reymann-Carlsen.