Tema
Debat

Forsikringsbranchen støtter nyt lovkrav om ansvarsforsikringer til søs efter vandscootersag

4. jan. 2018
Efter den tragiske dødsulykke i København Havn er der ny lovgivning på vej, som indfører lovpligtig ansvarsforsikring for vandscootere og speedbåde. Den bakker forsikringsbranchen op om.
På vejene er du godt beskyttet af lovpligtige ansvarsforsikringer. Men til søs kan borgerne langt fra være sikre på, at ejerne af vandscootere og speedbåde har forsikringen i orden.
 
Det ændrer myndighederne nu på med et nyt lovforslag efter den tragiske vandscootersulykke i Københavns Havn, hvor to amerikanske piger blev slået ihjel. Det lovforslag støtter forsikringsbranchen.
 
- Forsikringsbranchen bakker fuldt op om lovforslaget. Det er på tide, at der kommer ordnede forhold, som sikrer den økonomiske tryghed for borgere, der bliver involveret i ulykker til søs, siger underdirektør i Forsikring & Pension, Hans Reymann-Carlsen.

Bedre regler for forsikring til søs

Netop fordi en trafikulykke kan have meget alvorlige konsekvenser, er bilister, cyklister og andre i trafikken nok de allerbedst beskyttede, når det kommer til forsikringsdækning.
 
Garantiordninger sørger tilmed for erstatningen, hvis ejeren ikke har den lovpligtige forsikring.Nu skal tilsvarende regler gælde for hurtige motordrevne fartøjer til søs.
 
- Alvorlige trafikulykker både på land og til søs kan medføre alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser for de involverede og deres familier. Derfor er det helt centralt, at vi sikrer, at det økonomiske sikkerhedsnet er på plads, såfremt ulykken er ude - også til søs, siger underdirektør i Forsikring & Pension, Hans Reymann-Carlsen.
 
Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget, således at reglerne træder i kraft omkring sejlsæsonen 2018.

Fakta:

  • Søfartsstyrelsen har netop afsluttet høringsrunden for udkast til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer.)
  • Loven forventes at træde i kraft omkring sejlsæsonen 2018 og indfører lovpligtig ansvarsforsikring for vandscootere, speedbåde og lignende.
  • Der lægges også i lovforslaget op til nemmere adgang til konfiskation af fartøjer.