Tema
Debat

Gennemgribende oprydning i den finansielle regulering: Det er godt nyt for den danske forbruger

27. apr. 2018
En ministeriearbejdsgruppe har siden sidste sommer lavet et grundigt eftersyn af den finansielle regulering. I dag har vi fået deres forslag til, hvordan der kan ryddes op. Forsikring & Pension har været med i arbejdet, og vi er glade for resultatet.

- I forsikrings- og pensionsbranchen har vi siden finanskrisen set en massiv mængde regulering. Den har været omfattende og omkostningstung. Derfor var vi glade, da regeringen nedsatte arbejdsgruppen. Vi har deltaget i arbejdsgruppen. Det har givet os mulighed for at komme med forslag til, hvordan vi kan forenkle reguleringen – uden at sætte forbrugernes sikkerhed over styr. Resultatet er godt. Jeg synes, det er et grundigt og flot stykke arbejde, arbejdsgruppen har lavet, siger Per Bremer Rasmussen, adm. direktør i Forsikring & Pension.

Arbejdsgruppen har bl.a. haft til opgave at lave et grundigt eftersyn af den finansielle regulering og identificere mulige justeringer, som kan lempe erhvervslivets byrder og undersøge, hvordan man kan gøre reguleringen mere digitaliseringsparat.

 

- I Forsikring & Pension har vi i en del år haft fokus på at sikre, at reguleringen var til gavn for forbrugerne. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at der er mange af arbejdsgruppens forslag, der trækker den vej og gør op med regulering, som ikke er i forbrugernes interesse, siger Per Bremer Rasmussen.

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der igangsættes 56 konkrete initiativer. Forslagene handler både om den direkte EU-regulering, den danske implementering af EU-reguleringen, nationale særregler og om Finanstilsynets tilsynsaktiviteter. Det er vurderingen, at arbejdsgruppens forslag vil kunne medføre en erhvervsøkonomisk lettelse på over 300 mio. kr. årligt, og det selvom der er forslag, hvor man ikke har kunnet måle lettelserne.

 

- Det er meget tilfredsstillende – men også tankevækkende – at arbejds-gruppens forslag til regelforenkling vil kunne medføre besparelser på over 300 mio. kr. Det vil komme både forbrugerne og erhvervslivet til gavn, siger Per Bremer Rasmussen.

 

Arbejdsgruppen har også set på, om reguleringen kan blive mere digitaliseringsparat, og hvordan der kan drages større nytte af den teknologiske udvikling i samfundet og i de finansielle virksomheder.

 

- Forsikrings- og pensionsbranchen står over for mange nye muligheder på det digitale område. Så jeg er særligt glad for, at der lægges op til i højere grad at indtænke digitale løsninger i reguleringen og have større fokus på, at vi kan levere forsikringsprodukter, der lever op til forbrugernes forventninger til digitale forsikringsprodukter, siger Per Bremer Rasmussen.

 

At arbejdsgruppen har haft stor fokus på forbrugerne ses tydeligt i deres forslag, som handler om, at de finansielle virksomheder fremadrettet kan gøre brug af digital post via e-Boks.

 

- Den teknologiske udvikling giver gode muligheder for at forenkle processer og sagsgange. I den forbindelse er det helt afgørende, at finansielle virksomheder kan sende post digitalt via e-Boks på linje med offentlige myndigheder, så det er godt, at arbejdsgruppen har det med i deres anbefalinger. Det vil ikke bare spare tid og omkostninger – men vil også give en mere sikker levering til gavn for både forbrugerne og erhvervslivet, siger Per Bremer Rasmussen.

 

Arbejdsgruppens forslag forventes at få stor betydning for lovarbejdet i 2018, da arbejdsgruppens resultater vil kunne indgå i en kommende revision og modernisering af lov om finansiel virksomhed.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktion

Per Bremer Rasmussen

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
;