Tema
Debat

Pensionsbranchen er parat til at hjælpe fremtidens ældre

16/06-2018

 

Der kommer flere ældre, og det offentlige system er under pres som aldrig før. Samtidig stiller danskerne højere krav til deres alderdom end tidligere. Pensionsbranchen er parat til at bidrage med løsninger, hvis pengene kan følge den ældre. Det siger vicedirektør i Forsikring & Pension, Thomas Brenøe, på brancheorganisationens debat om fremtidens ældrepleje på Folkemødet.

​Der er allerede et stort pres på det offentlige system i Danmark, og antallet af ældre, der har særlige behov for pleje, seniorboliger, serviceydelser m.v., stiger markant de kommende år. Danmarks Statistik forventer, at der i 2035 er 1.375.000 danskere over 65 år. Det er en stigning på 23 procent i forhold til i dag.

Men det er ikke kun antallet af ældre, der kommer til at stige. Det gør de fremtidige ældres krav til mere og bedre velfærd også. Derfor foreslår forsikrings- og pensionsbranchen, at der skabes bedre rammer for, hvordan særligt pensionsselskaberne i fremtiden kan understøtte det offentlige.

- Det gør branchen jo i forvejen med pension, der som supplement til folkepensionen danner et levegrundlag for den ældre del af befolkningen. Det vil vi gerne udbrede til andre områder, siger vicedirektør Thomas Brenøe fra Forsikring & Pension.

 

 

Vi oplever i høj grad, at kunderne efterspørger services og løsninger, som det offentlige ikke tilbyder. Og hvis vi antager, at den kommende generation af ældre bliver rigere end tidligere på grund af deres store pensionsopsparinger, er det naturligt, at de gerne vil bruge noget af deres opsparing til at få den bedst mulige alderdom – også selvom de bliver plejekrævende.Thomas Brenøe.

Lad pengene følge borgeren

Forsikring & Pension er ikke i tvivl om, at det samlede velfærdsudbud til ældre skal øges. Der er allerede i dag en række eksempler på, at forsikringer og pensioner helt eller delvist overtager finansieringen af velfærdsydelser fra det offentlige og dermed allerede spiller en stor rolle i forhold til at øge velfærden.

Men når det handler om hjælp og service til de mest plejekrævende ældre, så modvirker bureaukrati og begrænsninger private løsninger, som kunne aflaste det offentlige system.

- Politikerne kunne eksempelvis beslutte at lade nogle af pengene følge borgerne, så de ældre selv kan vælge, om de vil supplere med egenbetaling for at få en bedre kvalitet.

- Som branche har vi ikke nogen holdning til, hvad grundniveauet for offentlige ydelser skal være for dem, der ikke er forsikret eller ikke har en pensionsopsparing, siger Thomas Brenøe.

- Men vi synes, det er vigtigt at starte debatten om, hvordan den fremtidige arbejdsdeling mellem offentlige tilbud og private forsikrings- og opsparingsordninger skal være.

- I dag er borgerne helt låst af offentlige tilbud, og vi ønsker at skabe mere fleksibilitet og skræddersyede tilbud, der matcher de ældres behov og krav. Det er vigtigt, at de ældre får en alderdom, som de ønsker. Det vil vi som pensionsbranche gerne hjælpe med, siger Thomas Brenøe, Forsikring & Pension.

Kontakt