Tema
Debat

Replik: Hovsa. Danskerne fik ikke sandheden om deres pensioner

7. mar. 2018
To artikler i Jyllands Posten, bragt den 26. marts og den 3. april, indeholdt fejlagtige oplysninger om, at nye prognoser for pensionsopsparing kan skære 30 pct. af opsparingen.

Jyllands Posten gav den ordentlig gas med store omtaler af Forsikring & Pensions nye initiativer, der skal hjælpe forbrugerne med at få styr på risikoen ved deres pensionsopsparing.

En af JP’s vinkler var, at der venter danskerne en ganske grim overraskelse, nemlig at ”de nye prognoser kan skære op mod 30 pct. af vurderingerne af opsparingens størrelse på pensionstidspunktet” (forsiden af Erhverv 26. marts samt side 4-5). Vinklen gentages senere under overskriften ”Hovsa. Nogle af danskerne kan få klippet 30 pct. af deres pension” (3. april side 16).

Den historie holder – heldigvis – ikke vand.

Både artiklerne og kommentaren bygger på en misforståelse af noget, som professor Jesper Rangvid har skrevet. Det, som Jesper Rangvid i virkeligheden vurderer, er, at afkastene over en periode i værste fald kan blive op til 30 pct. lavere end hidtil ventet.

Og det er jo mildt sagt ikke det samme, som at pensionen risikerer at blive 30 pct. lavere. Vore egne beregninger i Forsikring & Pension baseret på Jesper Rangvids tal viser, at pensionen højst kan blive 5 pct. lavere.

Her er beregningen:

• Ifølge Rangvid bliver det akkumulerede afkast over 10 år i værste fald 22,8 pct. mod 33,1 pct. som hidtil ventet.
• Det svarer til, at en opsparing på 1 mio. kr. vokser til 1,23 mio. kr. over 10 år mod 1,33 mio. kr. som hidtil ventet. Dvs. et ”fald” på 0,1 mio. kr. sva-rende til 7,5 pct.
• På pensionsordninger er der typisk løbende indbetalinger. De skal selvfølge-lig indregnes i prognosen. Ved indbetalinger på 50.000 kr. pr år vokser op-sparingen til 1,8 mio. kr. baseret på Rangvids afkasttal – mod 1,7 mio. kr. efter de hidtidige afkasttal. Dvs. et ”fald” på 5 pct.

Styr på risikoen

I Forsikring & Pension står vi bag et nyt initiativ, der bl.a. skal give pensionsopsparerne mere styr på risikoen. De forudsætninger om fremtidige afkast, som prognoserne skal beregnes på, bliver inden 15. september besluttet af et uafhængigt, sagkyndigt råd. Grunden til, at vi har valgt at nedsætte et uafhængigt råd, der skal fastsætte prognoseforudsætningerne, er, at vi ønsker at undgå de mange diskussioner om prognoserne. Selvom forudsætningerne har været base-ret på eksterne ekspertkilder, har branchen fået skudt i skoene, at det ikke var uafhængigt. Det vil vi væk fra.

De afkasttal, som vi har lavet prognoser på indtil nu, er ikke nogen, vi selv har fundet på eller taget ud af det blå. Vi har baseret os på forventninger til rente og økonomisk vækst fra bl.a. Finansministeriet, Det Økonomiske Råd, Nationalban-ken m.fl. De hidtidige afkastforudsætninger har også vist sig at holde stik indtil nu. Forsikring & Pension har lavet en analyse, som viser, at pensionsselskaberne over de sidste mange år har skabt et afkast til kunderne, som samlet set mindst har svaret til prognoserne.

 

Kontakt


Direktion

Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)