Tema
Debat

Gode tanker fra Seniortænketanken

21. nov. 2019
Seniortænketanken har netop fremlagt deres anbefalinger til at give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen. Tænketanken blev nedsat af den tidligere regering i maj 2018, og den nuværende regering har tilkendegivet, at de vil lade sig inspirere af anbefalingerne fra Seniortænketanken.

- Vi hæfter os ved de anbefalinger, Seniortænketanken har i forhold til, hvad en kommission om tilbagetrækning skal forholde sig til. Det er konstruktive forslag, der bestemt kan hjælpe med at gøre det mere attraktivt for seniorer på vej ud af arbejdsmarkedet at udskyde tilbagetrækningsbeslutningen eller trække sig mere gradvist tilbage. Fra vores branches side er vi meget optaget af, at der er opbakning til pensionssystemet mange år frem, fortæller adm. direktør i Forsikring & Pension Per Bremer Rasmussen.

- Med en stadig stigende pensionsalder mener vi, at øget fleksibilitet i tilbagetrækningen både før og efter folkepensionsalderen kan bidrage til at sikre denne opbakning. En ny Epinion-undersøgelse viser, at 25 procent af danskerne ønsker at trække sig fra arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen. Samtidig viser undersøgelser fra VIVE, at 4 ud af 5 danskere gerne vil arbejde videre, efter at de er gået på pension, og at 1 ud af 3 danskere, der forlader arbejdet i forbindelse med pension, gerne ville have arbejdet længere. Det viser, at der er en efterspørgsel efter fleksibilitet, fortæller Per Bremer Rasmussen.

- Selv om fleksibiliteten i pensionssystemet er vigtigt, så er vi også enige med Seniortænketanken i, at en kommission ligeledes bør se på kompleksiteten i det offentlige pensionssystem og sikre, at det bliver bedst muligt sammentænkt med private pensioner. Det samlede system er meget svært at gennemskue, og økonomiske incitamenter virker kun, når de er til at forstå, siger Per Bremer Rasmussen.

Seniortænketanken er også kommet med forslag til at udvide Pensionsinfo.dk, så man også kan se de økonomiske konsekvenser af at udskyde tilbagetrækningen. Det vil Forsikring & Pension gerne se på i samarbejde med myndighederne. Mere end 1,4 millioner danskere bruger årligt PensionsInfo.dk, og det er vigtigt, at så mange elementer af pensionssystemet som muligt er dækket. Det er samtidig vigtigt, at nye elementer i PensionsInfo.dk indarbejdes på en måde, så enkeltheden i PensionsInfo.dk bevares til glæde for den enkelte pensionsopsparer.

Vil du modtage vores nyheder på mail?