Tema
Debat

Konkurrencerådet anerkender, at det danske pensionssystem er velfungerende og løser vigtige opgaver

13. dec. 2019
Forsikring & Pension er tilfreds med ny rapport, som udover at anerkende det danske pensionssystem også lægger vægt på branchens arbejde for at sikre åbenhed og gennemsigtighed for forbrugerne.

Konkurrencerådet har i dag offentliggjort deres rapport om konkurrencen på pensionsmarkedet, som indeholder en række anbefalinger.

- Jeg er glad for Konkurrencerådets grundlæggende positive vurdering af det danske pensionssystem. Det er velfungerende og bliver fremhævet internationalt. Vi sikrer både tryghed og forsørgelse i alderdommen samtidigt med, at vi løfter vigtige samfundsopgaver ved at investere i fremtiden og sikre den grønne om-stilling, udtaler formand for Forsikring & Pension, Laila Mortensen, Industriens Pension.

Konkurrencerådet anerkender, at markedet for pensioner ikke er et normalt marked. Pensionssystemet sikrer god forbrugerbeskyttelse via kollektive og obligatoriske ordninger organiseret af arbejdsmarkedets parter og virksomheder. Det er andet og mere end blot at sikre individuelle valgmuligheder.

- Konkurrencerådet har en vigtig pointe, når det fremhæver vigtigheden af en høj grad af transparens om produkternes omkostninger, afkast og forsikringsdækninger i de kollektive og obligatoriske ordninger. Derfor har branchen også i mange år haft stort fokus på vigtige åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer. Jeg sætter pris på, at Konkurrencerådet anerkender værdien og vigtigheden af disse initiativer, udtaler Laila Mortensen.

Forsikring & Pension har fået udarbejdet en rapport om de svenske erfaringer med at give udstrakt individuel valgfrihed til pensionsopsparerne i valget af forvalter af opsparingen.

- De svenske erfaringer med at give udstrakt valgfrihed er ikke ubetinget gode. Det er kun få svenskere, der benytter valgmulighederne, og valgene kan i højere grad være styret af hensyn til valg af bank og realkredit end hensynet til god pension, siger Laila Mortensen.

Dermed ikke sagt, at det danske pensionssystem ikke kan forbedres. Et af de problemer, som rapporten peger på, er, at konkurrencen på firmapensionsmarkedet er så hård, at der er systematiske underskud for selskaberne på forsikringer for tab af erhvervsevne. Det kan give anledning til krydssubsidiering, dvs. andre forretningsområder og personer kan risikere at skulle finansiere dette underskud.

- Vi anerkender problemet og har spillet ind med en løsning: At Finanstilsynet bruger deres beføjelser til at stoppe denne krydssubsidiering. Vi har besluttet et brancheinitiativ om åbenhed om omkostninger ved pensionsordninger under udbetaling, fordi netop disse ordninger kan være med til at finansiere under-skuddet på risikodækningerne. Konkret vil vi udvide sammenligningstjenesten Fakta om pension med omkostninger på pensioner under udbetaling, siger Laila Mortensen.

Der er dog også flere af Konkurrencerådets anbefalinger, som vi er uenige i. Man foreslår for eksempel, at man skal se nærmere på et nyt, kunstigt pensionsprodukt – et ”livrentelignende produkt” – som pengeinstitutterne kan udbyde.

- Fra politisk side har der været et ønske om, at den livsvarige alderdomsforsørgelse skal være hovedhjørnestenen i pensionsopsparingen. Det er sikret af lofterne over indbetalinger til ratepension og aldersopsparing. Det er kun livrenter, som er et forsikringsprodukt, der kan sikre, at man ikke løber tør for penge uanset, hvor længe man lever. Det er til glæde for både den enkelte og samfundsøkonomien. Derfor er det vigtigt, at markedet fungerer godt, og det tjener ikke noget formål at lave et nyt produkt, som netop ikke har de egenskaber, bemærker Laila Mortensen.

Vil du modtage vores nyheder på mail?