Tema
Debat

Kritik af forsikringsbranchen viste sig grundløs

17. jan. 2019
Sikkerhedsstyrelsen bad Deloitte undersøge en række kritikpunkter mod forsikringsselskabernes rolle i forbindelse med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Deloitte fastslår nu i rapport: ”Det kan ikke på baggrund af data dokumenteres, at de byggesagkyndige ikke agerer uvildigt”.

- Jeg vil gerne sige, at forsikringsselskaberne kun har én interesse i tilstandsrapporterne. Og det er, at de er så gode, retvisende og dækkende som overhovedet muligt. Det er nemlig forsikringsselskabernes ejerskifteforsikringer, der skal dække de fejl og mangler, som de byggesagkyndige overser i tilstandsrapporterne, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension.

Sikkerhedsstyrelsens rapport hæfter sig ved, at nogle forsikringsselskaber ganske vist vælger bestemte firmaer med byggesagkyndige at samarbejde med, når der skal udarbejdes tilstandsrapporter.

- Men rapporten slår også fast, at netop dette tætte samarbejde har været med til at højne kvaliteten i form af mere professionelle rapporter og en mere systematisk tilgang. De byggesagkyndige, der har et tæt samarbejde med forsikringsselskaberne, laver færre fejl i rapporterne, og de finder flere fejl i boligen, siger Hans Reymann-Carlsen.

En beskyldning mod at rapportere for mange fejl af hensyn til forsikringsselskabets interesser er der ikke fundet dokumentation for.

Der er heller ikke fundet belæg for påstande om, at de byggesagkyndige, der arbejder for forsikringsselskaberne, skulle anvende brede formuleringer, så forsikringsselskaberne nemmere kan indføje forbehold i ejerskifteforsikringerne og derved undgå at dække skader.

- Der er i det hele taget ikke fugls føde på den kritik af forsikringsselskaberne, der var i pressen i foråret, siger Hans Reymann-Carlsen. Tværtimod kan det nu dokumenteres, at forsikringsselskabernes samarbejde med de byggesagkyndige har været en gevinst for ordningen.

 

”Samarbejdet i bestillervejen (har) formentlig medvirket til, at der er sket et kvalitetsløft i ordningen”.

 

Flere end 200 virksomheder udarbejder tilstandsrapporter: 6 store, 20 mellemstore og 194 små virksomheder. Rapporten konkluderer, at der trods koncentrationen er konkurrence og dynamik i markedet.

 

”Mindre byggesagkyndige har adgang til at øge deres markedsandele… hvis de kan leve op til de stillede krav (hos forsikringsselskaberne”.

 

Kvalitetskontrol eller regulering?
Rapporten indeholder forslag til forbedringer af tilstandsrapporterne og peger på to løsningsspor.

Ordningen kan styrkes blandt andet gennem mere kvalitetskontrol af de byggesagkyndiges rapporter eller ved mere regulering af bestillervejen til de byggesagkyndige.

- Vi går gerne i dialog om at få endnu bedre tilstandsrapporter end i dag. Jeg synes klart, at hele huseftersynsordningen godt kan styrkes gennem bedre uddannelse af de byggesagkyndige og mere kvalitetskontrol af tilstandsrapporterne. Og her må Sikkerhedsstyrelsen mere på banen end i dag, siger Hans Reymann-Carlsen.

- Jeg undrer mig dog over, at rapporten også peger på en løsning, der går ud på at regulere forsikringsselskabernes muligheder for selv at vælge de byggesagkyndige, som de vil samarbejde med. Det har jo netop vist sig at være en gevinst for ordningen.

Han peger på, at der i rapporten udtrykkeligt står:

”…at der er mekanismer i ordningen og incitamenter hos de bygningssagkyndige, der tilsyneladende virker til at understøtte de bygningssagkyndiges faglighed og modvirker, at den manglende uafhængighed har observerbare negative konsekvenser.”

Guide til forbrugerne
Forsikring & Pension har i øvrigt udarbejdet en værd-at-vide guide om ejerskifteforsikringer. Her kan man se, hvilke selskaber der udbyder ejerskifteforsikringer, og hvilke byggesagkyndige der samarbejdes med.

 

FAKTA

I foråret 2018 blev der rejst kritik af huseftersynsordningen i dagspressen. Der blev bl.a. rejst kritik af forsikringsselskabernes rolle og påvirkning af de bygningssagkyndige i bestillervejen gennem forsikringsselskaber. Sikkerhedsstyrelsen bad Deloitte undersøge dette samt andre kritikpunkter mod forsikringsselskabernes rolle i forbindelse med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Det er der nu kommet en rapport ud af.

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?