Tema
Debat

Nu kan danskerne se risikoen på pensionsopsparingen

Forsikring & Pension kommer nu med fire initiativer, som sikrer bedre forbrugerinformation og risikostyring. Kunderne skal kunne se risikoen på deres pensioner. Man skal også kunne sammenligne risikoen på forskellige pensionsprodukter og i forskellige pensionsselskaber.

​Danskernes pensionsopsparinger har gennem flere år flyttet sig fra pensioner med en garanti over i mere eller mindre ugaranterede pensioner. Her er det den enkelte kunde, der – helt eller delvis – har risikoen, hvis fx investeringsafkastet bliver lavere end ventet.

 

Pensionsselskaberne har udviklet de nye produkter for at kunne give kunderne de bedst mulige pensioner. De ugaranterede produkter gør det muligt at tage mere investeringsrisiko og dermed opnå et højere forventet afkast til kunderne. 

 

Men de ugaranterede produkter stiller også nye krav til den information, som pensionsselskaberne giver kunderne. Når det er kunden selv, der har risikoen, er det ekstra vigtigt, at pensionsselskabet fortæller, hvor meget kunden kan forvente at få udbetalt. Og hvad risikoen er.

 

For et år siden lancerede Forsikring & Pension derfor en åbenheds- og forbrugerplan med fire initiativer. Vi lovede at komme med konkrete løsningsmodeller inden udgangen af marts 2018. Det gør vi nu.

 

- Jeg er glad for, at vi nu er klar med løsninger og brancheregler på et meget vigtigt område for kunderne. Kunderne skal leve af deres pensionsopsparing. Det er derfor utrolig vigtigt, at der er klarhed over risikoen. Det er er vigtigt for, at kunderne kan træffe de rigtige beslutninger, siger adm. direktør Per Bremer Rasmussen.

 

De fire nye initiativer ligger i forlængelse af Forsikring & Pensions mange andre åbenheds og gennemsigtighedsinitiativer gennem de sidste 10-12 år. Danske pensionskunder har bl.a. fuld gennemsigtighed om omkostninger og historiske afkast.

 

- Forsikring & Pensions forbrugerværktøjer er i verdensklasse, og der er en meget høj grad af gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse i det danske pensionsmarked. Men med udbredelsen af ugaranterede pensioner manglede der noget information. Det hul går vi ind og fylder nu, siger Per Bremer Rasmussen.

 

Pensionsprognoser skal vise risikoen

Pensionsselskaberne laver allerede i dag prognoser til deres kunder over, hvor meget kunden kan forvente at få i pension. Som noget nyt skal prognoserne også vise, hvor godt eller galt det kan gå. Det vil sige, at prognoserne også skal vise usikkerheden – risikoen.

 

De nye prognoser bliver et redskab for kunderne til at vurdere, om de kan være trygge ved ikke mindst det scenarie, hvor pensionen bliver lavere end forventet – eller om der er brug for at spare mere op eller skifte til en lavere risiko.

 

- Sammen med forskere fra Copenhagen Business School (CBS) har vi udviklet en metode, så vi kan vise den enkelte kunde, hvad usikkerheden er på kundens pension. Vi ønsker at kunne fortælle kunden: ”Din pension vil med stor sandsynlighed (90 pct.) komme til at ligge inden for det viste interval”, fortæller Per Bremer Rasmussen.

 

Beregningsmetoden gør det også muligt at lave en ensartet risikomærkning af markedsrenteprodukter på tværs af branchen.

 

Ensartet risikomærkning

Fremover skal risikoen i markedsrenteprodukterne mærkes på en skala fra 1 til 5. Dermed bliver det let at sammenligne risikoen på tværs af produkter og selskaber.

 

Vi vil risikomærke to forskellige former for risiko. Dels risikoen for, at opsparingen bliver mindre værd i løbet af det næste år som følge af en nedtur på de finansielle markeder. Og dels risikoen for, at den fremtidige pensionsudbetaling – som kan være årtier ude i fremtiden - bliver lavere end ventet.

 

- Kunden skal først bruge sin opsparing, når han eller hun går på pension, så det væsentlige er selvfølgelig, hvor mange penge der er til rådighed til den tid. Men det er også vigtigt, at kunden forstår og er forberedt på, at der kan komme nogle bump på vejen, for eksempel hvis aktiemarkederne falder. Derfor risikomærker vi begge dele, forklarer Per Bremer Ras-mussen. 

 

Krav til navngivning af risikoen i pensionsprodukterne

En vigtig del af initiativet om ensartet risikomærkning er, at der nu bliver krav til, hvor meget risiko der må være i produkter, som hedder fx ”mellem” eller ”lav” risiko.

 

Mange pensionsselskaber giver deres markedsrentekunder valget mellem forskellige investeringsprofiler: ”Høj risiko”, ”mellem risiko” og ”lav risiko”. Hidtil har selskaberne frit kunnet definere risikoindholdet i profilerne med det resultat, at fx ”mellem risiko” ikke nødvendigvis betyder det samme i alle selskaber.

 

- Kunderne bør kunne vide sig sikre på, at ”mellem risiko” i ét selskab be-tyder nogenlunde det samme som ”mellem” risiko i andre selskaber. Det mener vi er god forbrugerinformation, udtaler Per Bremer Rasmussen. 


Kravene betyder, at produkter, som ikke lever op til reglerne, enten skal tilpasse risikoen eller skifte navn.

 

 

Fakta om de fire initiativer

 
Pensionsprognoser med information om risiko og udbetalingsforløb

Kunden skal have information om både den forventede pensionsudbetaling og usikkerheden på den forventede udbetaling. Det gøres ved ud over den forventede udbetaling også at vise en højere og en lavere udbetaling. Den pension, som kunden ender med faktisk at få, vil med stor sandsynlighed (90%) ligge mellem den høje og den lave udbetaling.

Tidspunkt: 1. januar 2019 prognoser (forventet udbetaling) baseret på eksterne, uafhængige eksperters bud på fremtidige afkast. 1. januar 2020 prognoser med usikkerhed på forventet udbetaling.

Ens risikomærkning af markedsrenteprodukter

Der indføres ensartet risikomærkning af den kortsigtede risiko og af risikoen på pensionsudbetalingen. Der fastsættes i den forbindelse krav til, hvor meget kortsigtet risiko der må være i pensionsordninger, som betegnes hhv. ”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko eller lignende.

Tidspunkt: 1. januar 2019 risikomærkning af 1-årig risiko. 1. januar 2020 risikomærkning af udbetalingsrisiko.

Åbenhed om porteføljesammensætning

Selskaberne skal offentliggøre, hvad kundernes pensionsopsparing er investeret i – opdelt på de samme aktivklasser, som prognoserne og risikomærkningen er baseret på.

Tidspunkt: 1. januar 2019.

Retningslinjer for prudent person-princippet

Prudent person-princippet betyder, at pensionsselskaberne skal investere, så kundernes interesser tilgodeses bedst muligt, herunder så kunderne kan få den pension, de er blevet stillet i udsigt. Forsikring & Pension har opstillet syv best practice-retningslinjer for, hvordan selskaberne lever op til prudent person-reglerne.

Tidspunkt: 1. januar 2019.