Tema
Debat

Præcisering om indregning af kursskæring og spreads i omkostninger

15. aug. 2019
De markedskonforme spreads, som ikke skal indregnes i omkostningerne, afspejler et princip om, at kun de omkostninger, kunderne faktisk betaler, skal kommunikeres.

I december 2018 besluttede Forsikring & Pension, at pensionsselskaber, der bruger kursskæring og spreads, der ender som indtjening for selskabet eller et koncernforbundet selskab (betegnet ”ikke-markedskonforme spreads” - se boks herunder -  skal medregne det i de omkostninger, der kommunikeres til kunderne. 

Baggrunden for beslutningen var en temaundersøgelse fra Finanstilsynet, der viste, at ud af 31 selskaber, var der enkelte, som anvendte spreads/kurskæring, der enten endte som indtjening i selskabet eller i et koncernforbundet selskab.

Brugen af kursskæring og spreads er ikke ulovlig og ændrer heller ikke ved det beløb, der tilgår kundernes depot. Men brugen gør, at omkostningsnøgletallene ÅOK og ÅOP i de pågældende selskaber kun kan sammenlignes med de øvrige selskabers, såfremt de nævnte kursskæringer og spreads indgår i omkostningstallene.

Et af disse selskaber har vurderet, at de anvendte spreads for 2018 var markedskonforme og indregnede dem derfor ikke i omkostningstallene, der blev kommunikeret til kunderne i foråret 2019. Selskabet har særskilt oplyst om niveauet af disse spreads.

Begreberne markedskonforme og ikke-markedskonforme spreads kan fortolkes. Forsikring & Pension er uenig i selskabets tolkning. Selskabet burde have indregnet spreads i omkostningstallene for 2018 til kunderne.

Det pågældende selskab stoppede med brugen af systematiske spreads, der ender som indtjening for selskabet, fra og med 2019.

Markedskonforme vs. ikke-markedskonforme spreads og Forsikring & Pensions omkostningshenstilling

Forsikring & Pension har i sin henstilling til medlemskredsen skelnet mellem ikke-markedskonforme spreads/kursskæringer og markedskonforme. De ikke-markedskonforme – som sker systematisk i selskabet eller et koncernforbundet selskab og ender som indtjening – skal indregnes i omkostningerne. De markedskonforme, som afspejler en lille forskel på selv velfungerende finansielle markeder mellem købs- og salgspris, som selskabet ikke har indflydelse på, skal ikke medregnes. At de markedskonforme spreads ikke skal indregnes, afspejler et princip om, at kun de omkostninger, kunderne faktisk betaler, skal kommunikeres. Markedskonforme spreads indregnes automatisk i afkastet til kunderne. 

  

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
;