Tema
Debat

Stor stigning i arbejdsløshedsforsikringer

Nye tal fra Forsikring & Pension viser en stor stigning af forsikrede med en arbejdsløshedsforsikring. Dette til trods for, at Danmark befinder sig i en højkonjunktur periode.

 

I 2017 var antallet af forsikrede med en arbejdsløshedsforsikring godt 273.000. hvilket var en stigning på knap 64.000 forsikrede i forhold til 2016.

 

Fra 2010 til 2017 var antallet af forsikrede steget med godt 185.000 personer. Dette skyldes hovedsagelig en udvidelse i antallet af gruppebaserede ordninger.

Kontakt


Analyse

Peter Foxman

Cheføkonom, cand.polit.
+45 41 91 91 28

 

Bruttopræmieindtægter

Statistikken viser udviklingen i bruttopræmieindtægter (se ’baggrund’ for uddybning) for arbejdsløshedsforsikringer fra 2006 til 2017.

 

 

Bruttopræmieindtægterne for arbejdsløshedsforsikringer var i 2017 på 842 mio. kr., hvilket er et fald på 6 mio. kr. i forhold til 2016.

 

Fra 2010 til 2017 er bruttopræmieindtægterne steget med 81 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 2 procent. At antallet af forsikrede er steget mere end bruttopræmieindtægterne fra 2010 til 2017 skyldes, at man i højere grad er gået over til gruppebaserede ordning, hvorfor prisen for den enkelte forsikring er lavere.

 

Under ’Baggrund’ kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se de tal, som er anvendt i statistikken, kan du kigge under ’Alle tabeller’.