Tema
Debat

Sundhedsforsikringer er en god investering

25. aug. 2019
Nye tal fra Forsikring & Pension viser, at sundhedsforsikringer forsat bliver mere og mere udbredt. Hvor antallet af danskere med en sundhedsforsikring i 2016 var 1.861.000 er det i 2018 nu steget til 2.016.000. Det svarer til en stigning på 154.000 personer.

Den øgede beskæftigelse i Danmark er formentlig den primære årsag til, at udviklingen i udbredelsen af sundhedsforsikringer forsat stiger. Mellem 80 og 90 procent af alle privatansatte lønmodtagere har i dag en sundhedsordning. Langt hovedparten af danskerne har den gennem deres arbejdsgiver, og størstedelen af de forsikrede findes blandt gruppen af ufaglærte og faglærte.

Se hele statistikken her

Sundhedsordninger supplerer den offentlige velfærd og går typisk ind og dækker, der hvor der i dag sker en egenbetaling. Sundhedsforsikringer sikrer hurtig udredning og behandling – og derved øger det muligheden for hurtigt at blive rask og vende tilbage til arbejdspladsen. En videnskabelig undersøgelse af PensionDanmarks ordninger viser, at deres forsikringer reducerer sygefraværet helt op til 15 procent. 

Sundhedsforsikringer dækker over flere behandlingstyper og bliver typisk brugt til behandling hos kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer, psykiatere. Den er således et fint supplement til det offentlige sundhedsvæsen.

- I dag har mere end 2 millioner danskere en sundhedsforsikring, og dermed er det blevet helt almindeligt for de fleste at have en sundhedsforsikring på det private arbejdsmarked. Det er også en god investering set med arbejdsgivernes øjne – de personer der har en sundhedsforsikring, har færre sygedage end andre. Det sparer det offentlige for udgifter til sygedagpenge og øger produktionen. Det betyder flere penge generelt i den offentlige sektor. Dermed er der penge til mere velfærd til alle, fortæller underdirektør Karina Ransby.

Sundhedsforsikringer er for alle
Den største gruppe af sundhedsforsikrede findes blandt de faglærte og ufaglærte, mens den mindste gruppe findes blandt dem med en mellemlang ud-dannelse. Sundhedsforsikringer er derfor i dag for alle på arbejdsmarkedet. Effekten af sundhedsordninger i form af lavere sygefravær er markant større for grundskoleuddannede, end for grupper med længere uddannelser og højere indkomst. Dermed gavner sundhedsordninger bredt blandt alle på arbejdsmarkedet.

 

Statistik om sundhedsforsikringer


Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
;