Vi anbefaler medlemmerne at håndtere skift af selskab (professionel ansvarsforsikring for beskikkede bygningssagkyndige), så de tegner en forsikring, der bygger på krav-rejst-princippet med retroaktiv dato mindst 6 år tilbage i tiden (dog tidligst 1. januar 1996). Garantitilsagnet i By- og Boligministeriets erklæring om afløbs-/ophørsdækning udstrækkes til også at omfatte denne periode.

Professionel ansvarsforsikring for beskikkede bygningssagkyndige