Ejerskifteaftalen regulerer tilfælde af dobbeltforsikring på bygningsbrand-forsikringen, når bygningen skifter ejer. Aftalen har til formål at sikre, at en ny ejer har tid til at skifte forsikringsselskab, uanset opsigelsesreglerne i forsikringen i øvrigt. Aftalen gælder for de selskaber, der tilslutter sig. ​​​​​​​​

Ejerskifteaftalen