Tema
Debat

Persondatapolitik

Læs hvordan Forsikring & Pension behandler dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering​

I medfør af persondatadatabeskyttelsesforordningens art. 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til vores behandling.
Neden for finder du følgende oplysninger:
1. Kontaktoplysninger
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
3. Kategorier af personoplysningerne
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Opbevaring af dine personoplysninger
6. Dine rettigheder
7. Klage til Datatilsynet

1. Vi er dataansvarlige – hvem kan du kontakte for mere information?

 
Forsikring & Pension
CVR: 11 62 81 84
 
Beate luel-Stissing
Tlf: 41 91 90 31
 
eller
Louise Lange Thomsen
Tlf: 41 91 90 32
 

2. Formålene med- og retsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler din ansøgning, CV og øvrige oplysninger, som du har sendt til os i forbindelse med rekruttering, for at kunne udvælge og ansætte kandidater i Forsikring & Pension. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål.
 
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser.
 
Vi behandler kun ansøgninger, som er sendt til os via vores rekrutteringssystem. Alle ansøgninger som vi modtager på andre måder, slettes hurtigst muligt efter modtagelse.
 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger om dig, som indgår i din ansøgning, CV og øvrige dokumenter, som du har sendt til os.
 
I forbindelse med rekrutteringen anvender vi personlighedstesten Neo PI-R. Selve testen tager du hjemmefra via internettet. 
 
Hvis du har oplyst en eller flere referancer kan vi, efter accept fra dig, kontakte referencen og indsamle oplysninger om dig.
 
Hvis du bliver tilbudt jobbet vil du eventuelt blive bedt om at fremvise en ren straffeattest. Straffeattesten opbevares ikke, men på din personalesag noteres, at den er fremvist ved ansættelse.

 

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Hvis du som led i ansættelsesprocessen bliver bedt om at tage en personligheds-test, deler vi oplysninger om dit navn og din e-mail med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S, så du kan få oprettet adgang til personlighedstestmodulet.
 
Personoplysningerne kan endvidere overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Forsikring & Pension.
 

5. Tidsrum for opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du bliver tilbudt ansættelse, gemmes din ansøgning og dit CV og eventuelle øvrige personoplysninger, som du har afgivet, i vores personalesystem. Du kan læse mere om dette i Forsikring & Pensions interne persondatapolitik, som du får udleveret ved ansættelse.
Din personlighedstest gemmes i Hogrefes testsystem - her har kun HR adgang til testen. Du kan til en hver tid bede om, at din test slettes.
 
Hvis du ikke bliver tilbudt ansættelse gemmes dine personoplysninger i rekrutteringssystemet i indtil 180 dage  efter du sidst har været aktiv i i rekrutteringssystemet. Du kan til enhver tid slette dine data, ved at logge ind og trykke på "slet bruger", eller ved at kontakte os. Din personlighedstest slettes senest 14 dage efter rekrutteringsprocessen er afsluttet.

 

6. Dine rettigheder

- Du har mulighed for at søge indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
 
- Du har ret til at få berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
- Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og ret til begrænsning af vores behandling.
 
- Du har i visse tilfælde ret til at modtage eller transmittere dine person-oplysninger (dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
- Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over Forsikring & Pensions behandling af dine personoplysninger ved at indgive en klage til Datatilsynet​.