Tema
Debat

Medlemmer

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. Vi varetager branchens interesser og arbejder for, at branchen bliver kendt for sit bidrag til at løse nogle af de største udfordringer, det danske og internationale samfund står over for. Det drejer sig om velfærd og tryghed for den enkelte dansker, om bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling.

 

Hvem kan blive medlem? 

Følgende kan blive medlem af Forsikring & Pension:

  • Danske forsikringsselskaber, der har opnået koncession efter lov om finansiel virksomhed.
  • Filialer af udenlandske forsikringsselskaber, der virker her i landet.
  • Tværgående pensionskasser, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.
  • Forsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning.

 

Vi er ikke et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Privatpersoner kan ikke blive medlemmer.

 

Hvem er medlem? 

Forsikring & Pension har 83 medlemmer - fordelt på 64 koncerner, administrationsfællesskaber eller enkeltselskaber. Det er hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark, der er medlem af Forsikring & Pension.

 

 

Informationsmedlemsskab

Forsikringsselskaber, som driver grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed fra andre EU-lande og fra lande, som har implementeret EU's skades- og livsforsikringsdirektiver, som ikke er etableret i Danmark, har mulighed for et informationsmedlemsskab.

 

 

Hvad koster et medlemskab? 

Alle medlemmer betaler et grundkontingent, der reguleres hvert år.

 

Herudover betaler medlemmerne medlemsbidrag beregnet på baggrund af deres præmieindtægt og fordelt i forhold til det godkendte budget for året. ​​

 

Hvordan bliver mit selskab medlem?

Du er velkommen til at skrive til direktionssekretariat@forsikringogpension.dk for at høre nærmere om mulighederne for at blive medlem.

 

Hvad laver Forsikring & Pension? 

Forsikring & Pension er en videnbank, og vi arbejder med dansk lovgivning, herunder dansk fortolkning og implementering af EU-regler, dansk tilsynsregulering og -praksis, danske skatteregler, regler for bilforsikring og arbejdsskade m.v.

 

Adgangen til vores informationer betyder bl.a., at vores medlemmer

kan spare noget analysearbejde – fx i forhold til fortolkning og implementering af ny lovgivning, og på den måde giver et medlemskab af Forsikring & Pension genveje til at få løst opgaverne i forsikrings- og pensionsbranchen.

 

Et Forsikring & Pension-medlemskab giver mulighed for, at branchens medarbejdere kan deltage i diverse arrangementer og seminarer om aktuelle emner. Det kunne fx være: Ledelsesbekendtgørelsen, IDD, Implementeringsrådet, cybercrime og grunddataprogram eller skybrudssikring.

 

Få indflydelse på Forsikring & Pensions arbejde 

Forsikring & Pension har en tæt kobling til vores medlemmer via vores meget omfattende udvalgsarbejde. Gennem udvalgsarbejdet har medlemsselskaberne mulighed for at påvirke, i hvilken retning Forsikring & Pension skal arbejde, og hvilke dagsordener Forsikring & Pension skal prioritere.

 

Services 

Forsikring & Pension driver en række serviceydelser for vores medlemmer og samarbejdspartnere.