Tema
Debat

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser. Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer.​​​​

Hvem kan blive medlem?

Det kan danske forsikringsselskaber, der har opnået koncession efter lov om finansiel virksomhed samt filialer af udenlandske forsikringsselskaber, der virker her i landet, tværgående pensionskasser, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed og forsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning.

 

Et begrænset informationsmedlemskab kan gives til forsikringsselskaber, som driver grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed fra andre EU-lande og fra lande, som har implementeret EU's skades- og livsforsikringsdirektiver, som ikke er etableret i Danmark.

 

Disse selskaber optages som medlem, hvis de vil deltage i medlemskredsen, men der er ingen krav om, at forsikringsselskaber og pensionskasser skal være medlem.

 

Hvilke ydelser modtager man?

Medlemmer af Forsikring & Pension kan få indflydelse på Forsikring & Pensions arbejde, ligesom der kan trækkes på vores ekspertise, når der er behov for det. Medlemmer har adgang til vores medlemsnet, hvor der gennem forskellige informationsserier informeres om det igangværende arbejde i Forsikring & Pension, om ny lovgivning og anden regulering mv.

 

Der holdes medlemsmøder om konkrete emner efter behov, samt årsmøde og generalforsamling. 

 

Hvad koster det?

Alle medlemmer betaler et grundkontingent, der reguleres hvert år.

 

Herudover betales medlemsbidrag beregnet på baggrund af medlemmernes præmieindtægt og fordelt i forhold til det godkendte budget for året. ​​

 

Skriv til direktionssekretariat@forsikringogpension.dk for at høre nærmere om mulighederne for medlemskab.