Tema
Debat

Medlemskab med værdi

For at blive medlem skal man være et dansk forsikringsselskab, der har opnået koncession efter lov om finansiel virksomhed eller en filial af et udenlandsk forsikringsselskab, der virker her i landet.
 
Tværgående pensionskasser, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed og forsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning kan også blive medlemmer.
 
Skriv til direktionssekretariat@forsikringogpension.dk for at høre nærmere om mulighederne for medlemskab.
Service

Branchesamarbejde

Forsikring & Pension koordinerer samarbejde for at lette arbejdsgange og administration til fordel for selskaberne - og dermed for kunderne.