Tema
Debat

Agentregister

Forsikringsagenter skal registreres i et offentligt tilgængeligt register, før de må formidle produkter for et forsikringsselskab. Det er forsikringsselskabet, der ifølge lovgivningen har pligt til at registrere agenten og holde oplysningerne ajour.​​​​

 

En forsikringsagent formidler forsikringsprodukter efter aftale med et eller flere forsikringsselskaber. Agenter, der formidler produkter for et dansk forsikringsselskab – eller for en dansk filial af et udenlandsk selskab, skal registreres i Forsikring & Pensions agentregister, som du finder på denne side.

Spørgsmål om brugen af agentregisteret kan rettes til Sanne Ipsen.

Kontakt


Velfærd og pension

Sanne Ipsen

Fuldmægtig
+45 41 91 90 77