Tema
Debat

FP-attester

Forsikring & Pension har udviklet en digital løsning til indhentning af FP-attester og journaloplysninger fra landets alment praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger. Løsningen er en digitalisering af Forsikring & Pensions aftale med Lægeforeningen om helbredsoplysninger mv. Løsningen omfatter de aftalte FP-attester (dog ikke FP 510), journalanmodninger og samtykkeerklæringer, og funktionerne i løsningen er baseret på de aftalte processer, tidsfrister mv. Herudover understøtter løsningen også en række automatiske beskeder til kunden, som dermed inddrages aktivt i indhentningen af oplysningerne via mail og/eller SMS. Det gælder fx, hvis kunden skal underskrive samtykke i den digitale proces. Lægens svar, vedhæftede bilag, faktura og samtykke kan også hentes af selskabet via webservice. I menuen til højre kan du hente XML guiden til webservice og tilmeldingsblanketten, samt vejledningerne til løsningen.

Status på udfordringer hos lægerne

Vedhæftning af filer

Udfordring: Vi ved fra henvendelse fra læger, at det i enkelte lægesystemer er vanskeligt at vedhæfte filer til en besvarelse om journaloplysninger (FP 610).

Forklaring: Der er stort fokus på at løse disse udfordringer fra lægesystem-leverandørernes side. Udfordringerne skal være løst senest i foråret 2019, hvor lægesystemerne testes på den årlige testcamp hos Medcom.

Løsning: Vi gør opmærksom på, at der er plads i FP 610 til, at lægen kan kopiere de relevante journaloplysninger ind i selve FP 610. Dermed behøver lægen ikke nødvendigvis vedhæfte en fil.

Læger, der er kunde hos XMO, kan finde en film, der beskriver, hvordan man vedhæfter en fil, på XMOs brugernet.

 

Rykkerbeskeder

Udfordring: Flere læger har kontaktet os og spurgt, hvorfor vi sender rykkerbeskeder, når lægen har besvaret en anmodning om journaloplysninger med posten.

Forklaring: Vi sender en rykkerbesked til lægen, hvis lægen ikke har besvaret eller afvist en anmodning om FP 610 senest 14 dage efter modtagelsen og igen efter yderligere 14 dage, hvis lægen fortsat ikke har besvaret eller afvist anmodningen.

Løsning: Lægen skal afvise anmodningen digitalt og sætte kryds ud for ”Andet” i afvisningsfeltet på side 1 i anmodningen. Lægen bør skrive i tekstfeltet, at besvarelsen er sendt med posten. Når lægen gør det, modtager lægen ikke rykkerbeskeden.

 

Elektronisk faktura

Udfordring: At lægen ikke får oprettet selskaberne rigtigt i deres afregningssystem. Hvis lægen ikke gør det, står der et forkert selskab som betaler på fakturaen.

Løsning: Hovedparten af selskaberne modtager elektronisk faktura via et fælles EAN-nummer (5790002287756). Dette nummer fremgår af den digitale anmodning, når den er sendt fra hovedparten af selskaberne. Lægen skal oprette dette EAN-nummer i sit faktureringssystem med betaler ”Forsikring & Pension – Fælles Fakturering”.

Enkelte selskaber har eget EAN-nummer. Selskabets eget EAN-nummer fremgår af den digitale anmodning, når den er sendt fra disse enkelte selskaber. Lægen skal oprette selskabets eget EAN-nummer i sit faktureringssystem med selskabets navn som betaler.

Kontakt


Velfærd og pension

Astrid Breuning Sluth

Chefkonsulent, cand.oecon
+45 41 91 90 71

Martin Petersen

Konsulent
+45 41 91 90 86