Tema
Debat

FP-attester

Forsikring & Pension har udviklet en digital løsning til indhentning af FP-attester og journaloplysninger fra landets alment praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger. Løsningen er en digitalisering af Forsikring & Pensions aftale med Lægeforeningen om helbredsoplysninger mv. Løsningen omfatter de aftalte FP-attester (dog ikke FP 510), journalanmodninger og samtykkeerklæringer, og funktionerne i løsningen er baseret på de aftalte processer, tidsfrister mv. Herudover understøtter løsningen også en række automatiske beskeder til kunden, som dermed inddrages aktivt i indhentningen af oplysningerne via mail og/eller SMS. Det gælder fx, hvis kunden skal underskrive samtykke i den digitale proces. Lægens svar, vedhæftede bilag, faktura og samtykke kan også hentes af selskabet via webservice. I menuen til højre kan du hente XML guiden til webservice og tilmeldingsblanketten, samt vejledningerne til løsningen.

Midlertidige ændringer i EDI FP-attester

 

Som det fremgår af vores seneste udmelding, er der bred politisk enighed om gradvist at åbne op for den sædvanlige aktivitet i almen praksis.

 

Derfor åbner vi onsdag den 22. april op for, at selskaberne igen kan sende attestanmodninger på normal vis. Det betyder, at:

 

  1. De attestanmodninger, som er oprettet og parkeret siden medio marts, frigives. Kunden får sms- og mailbeskeder vedrørende disse.
  2. Attestanmodninger, som oprettes efter i morgen ved 16-tiden, sendes på normal vis. Kunden får sms- og mailbeskeder vedrørende disse.

 

Teksten i sms- og mailbeskederne er ændret i enkelte af beskederne, idet vi gør kunden opmærksom på, at der pga. Corona måske kan gå lang tid, inden lægen kan se kunden og udfylde attesten. I den henseende henleder vi jeres opmærksomhed på, at det er lægen, der afgør, om en modtaget attestanmodning kan besvares ved telefon- eller videokonsultation.

 

DERFOR - Hvis man som selskab ikke er interesseret i, at lægen eventuelt vælger at besvare den via telefon eller videokonsultation, bør man være varsom med at sende attestanmodninger.

 

Vi rykker fortsat ikke lægerne for besvarelse af journalanmodninger. 

 

 

 

 

Kontakt


Velfærd og pension

Astrid Breuning Sluth

Chefkonsulent, cand.oecon.
+45 41 91 90 71

Martin Petersen

Konsulent
+45 41 91 90 86