Tema
Debat

Forsikringsvejret

Kort om Forsikringsvejret

 

Forsikringsselskabernes værktøj ved sagsbehandling af vejrskader

Fuld åbenhed og gennemsigtighed om vejrskader

Kan bruges til dialog med skadelidte

 

Alle vejrdata leveres af DMI og opdateres hver time.

Konceptet - Forsikringsvejret

Forsikringsvejret er primært et værktøj, der anvendes af forsikringsselskaber til sagsbehandling af vejrskader (storm, skybrud og lynnedslag). Forsikringsvejret kan også bruges som dialogværktøj mellem forsikringsselskab og skadelidte i forbindelse med henvendelser om vejrskader. Alle vejrdata leveres og valideres af DMI.

Historien bag

Forsikringsvejret er udviklet af Forsikring & Pension og blev første gang lanceret i 2010 som et skridt mod bedre og mere nøjagtige vejrdata end tidligere muligt for Forsikringsbranchen. Formålet var desuden at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring forsikringsdækningen af vejrskader samt øge forsikringskundernes opmærksomhed omkring forebyggelse af vejrskader.

 

Forsikringsvejret blev senest i 2016 relanceret med nyt mere brugervenligt samt responsivt design.