Tema
Debat

Blanketter tandlæger

Regler og procedure for indhentning af helbredsoplysninger er aftalt mellem Tandlægeforeningen og Forsikring & Pension. Der er aftalt en tandlægeerklæring og en kæbefunktionsattest.​​​​​​​​​​​

Regler og procedure for indhentning af oplysninger kan findes i "Aftale mellem Tandlægeforeningen og Forsikring & Pension om tandlægeattest m.v."

Som et supplement til aftalen er der udarbejdet vejledende bemærkninger til aftalen om den nærmere procedure for anvendelsen af tandlægeattester, herunder sagsgange, afregning m.v.

Nedenfor kan du se attesttakster og blanketter.

Tandlægeerklæringen foreligger i to udgaver – en wordfil og en pdffil. Årsagen er, at der har været problemer med at trykke word- udgaven, pga. en dårlig opløsning. Det problem skulle nu være løst med pdf-udgaven. De to udgaver af erklæringen er i øvrigt identiske".

Tandlægeerklæring
Kæbefunktionsattest​​​