For at forbedre informationen til den forsikringssøgende er der udarbejdet en kundevejled-ning om afgivelse af helbredsoplysninger ved forsikringstegning.

Assurandøren skal sikre, at den forsikringssøgende får kundevejledningen udleveret senest samtidig med, at den forsik-ringssøgende første gang anmodes om at afgive helbredsoplysninger.

 Assurandøren skal desuden sørge for at tilrettelægge salgsproceduren således, at den forsikringssøgende har mulighed for at gøre sig bekendt med kundevejledningens indhold i forbindelse med afgivelsen af helbredsoplysninger.

Assurandørvejledning