Tema
Debat

Skabeloner og tjekliste til speciallægeerklæringer

Forsikring & Pension har udarbejdet skabeloner til speciallægeerklæringer. Formålet med skabelonerne er at vejlede om, hvilke oplysninger fra special-lægen selskabet har brug for. Samtidig bidrager skabelonerne til, at selskabet og speciallæge har et fælles udgangspunkt i forhold til indholdet i speciallæ-geerklæringen.

Skabeloner

Der er udarbejdet to skabeloner:


Skabelonerne kan bruges som inspiration til selskabets anmodning om oplysninger. Selskabet kan frit ændre skabelonerne efter eget behov. Selskabet kan også vælge at henvise speciallægen til skabelonerne for en beskrivelse af, hvilke oplysninger selskabet forventer, at speciallægeerklæringen skal indeholde.

Tjekliste

Når selskabet anmoder en speciallæge om en erklæring, har speciallægen brug for, at selskabet oplyser om en række forhold om skadelidte. Disse forhold fremgår af tjeklisten. Nogle af oplysningerne bør altid gives, mens andre kun er nødvendige i konkrete sager.

Tjeklisten er på den måde et værktøj for selskabet til at sikre sig, at speciallægen får alle de relevante oplysninger om skadelidte fra starten. Tjeklisten kan på den måde være med til at fremskynde processen.