Tema
Debat

Vejledninger

Når et forsikrings- eller pensionsselskab indhenter helbredsoplysninger, kan det ske i henhold til Forsikring & Pensions aftale med Lægeforeningen.

Når et forsikrings- eller pensionsselskab indhenter helbredsoplysninger, kan selskabet vælge at gøre det i henhold til Forsikring & Pensions aftale med Lægeforeningen. Aftalen er udmøntet i en række attester, journalanmodningsblanketter og samtykkeerklæringer.

I  "Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger" kan du læse nærmere om regler og procedurer for indhentning af helbredsoplysninger.

I "Vejledning om obligatorisk tilpasning og supplerende information" kan du læse mere om de tilpasninger, som selskaberne skal foretage, inden de kan anvende de aftalte samtykkeerklæringer.