Tema
Debat

Sagsbehandling

 

Vi tilstræber en sagsbehandling, hvor svartiden forventes at være 1-2 måneder.

 

Gennemgang

Anmodning om svar bliver gennemgået for at bedømme, om de er egnede til at blive forelagt responsumudvalget. Hvis ikke spørgsmålene findes egnede, får spørgeren besked.

 

Behandling af personoplysninger

Spørger skal være opmærksom på, at indsendelse af bilag m.v. til responsumudvalget skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler for behandling og videregivelse af personoplysninger. Spørger er samtidig ansvarlig for, at der fra de relevante personer er indhentet fornødent samtykke til responsumudvalgets behandling og elektronisk arkivering af de indsendte bilag m.v.

 

Forlæggelse

Er spørgsmålet egnet til at blive behandlet af responsumudvalget, bliver de sendt til udvalgets medlemmer med henblik på indhentning af deres svar og bemærkninger.

Responsumudvalget kan vælge at indhente eksterne faglige oplysninger til brug for besvarelserne.

Spørgsmål angående pension bliver behandlet af udvalgets ad hoc-medlemmer.

 

Svar

På baggrund af medlemmernes svar og bemærkninger bliver der udarbejdet et svar til spørgeren. Svaret bliver som hovedregel også offentliggjort på Forsikring & Pensions webside.