Tema
Debat

Forsikring ved terror i Danmark

Danske borgere og virksomheder er dækket af en forsikringsordning, hvis Danmark bliver udsat for en terrorhandling med nukleare, biologiske, kemiske eller stråleudsendende våben.

Loven om statsgaranti på området trådte i kraft den 31. marts 2010. Den har to led:

  • For det første skal forsikringsselskaberne i fællesskab dække skader for op til et vist beløb, pt. 19,1 mia. kr. Beløbsgrænsen fastsættes for et år ad gangen af erhvervs- og vækstsministeren.
  • For det andet er der en statsgaranti for erstatninger, der overstiger de 19,1 mia. kr. Statsgarantien er på 15 mia. kr.

 

Det dækker ordningen

Terrorforsikringsordningen dækker skader, der skyldes terrorangreb med nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-våben). De konkrete skader, der dækkes, er:

  • Skader på bygninger og løsøre samt økonomiske tab (driftstab) i den forbindelse
  • Kaskoskader på jernbanekøretøjer, motorkøretøjer og skibe.

Det er en forudsætning, at den tegnede forsikring dækker de nævnte skader. Da kaskoforsikringer af skibe pt. ikke omfatter de  NBCR-terrorskader omfatter terrorforsikringsordningen ikke skibe.

 

Præmier, udbetalinger og tilbagebetaling til staten

De forsikringsselskaber, der forsikrer NBCR-terrorrisici på de nævnte forsikringsområder, er med i en pulje – en terrorforsikringspool -, hvorfra udgifterne til skadesdækning fordeles mellem selskaberne.

 

Selskaberne i poolen betaler årligt en præmie til staten for at få garantien stillet til rådighed. Hvis der i forbindelse med en terrorhandling bliver brug for statsgarantien, skal alle forsikringstagere bidrage til at tilbagebetale et beløb svarende til den udbetalte garanti til staten via en årlig opkrævning på den enkelte forsikring.

Terrorforsikringsordningen


Forsikringsselskabernes forening, der skal administrere lovens bestemmelser hedder Terrorforsikringspool for skadesforsikring.