Tema
Debat

Medlemsskab og medlemmer

Loven om terrorforsikringsordningen pålægger forsikringsselskaber, der forsikrer terrorhandling med nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR) at deltage i en juridisk enhed. Den juridiske enhed, kaldet Terrorpool for skadesforsikring, skal administrere ordningen.

Medlemsskab

Alle danske skadesforsikringsselskaber, der er omfattet af loven, dvs. tegner forsikringer, der dækker NBCR-terrorskader er tvungne medlemmer af poolen. Skadesforsikringsselskaber i EU- eller EØS-lande, der dækker NBCR-terrorskader i Danmark, kan vælge at tilslutte sig terrorforsikringsordningen. De har samme rettigheder og forpligtelser, som de øvrige medlemmer af terrorforsikringspoolen. Medlemskab for danske forsikringsselskaber er bindende, så længe de tegner forsikringer for de risici, der er omfattet af loven.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af poolen for tvungne medlemmer kan kun ske, når medlemmet ikke længere tegner forsikringer for de risici, der er omfattet af loven. Udmeldelse skal ske med 6 måneders skriftlig varsel til den 31. december. Efter udmeldelse hæfter medlemmet fortsat for de skader, der er sket før medlemmets udmeldelse af poolen.

Medlemmer