Tema
Debat

Alvorlig sygdom og ulykker har negativ betydning for folkeskolekaraktererne

I analysen vises det, hvordan karaktererne ved folkeskolens afgangseksamen bliver påvirket negativt, når et barn bliver ramt af en alvorlig sygdom eller ulykke

Alvorlig sygdom og ulykker har indflydelse på børns muligheder i uddannelsessystemet

Følgevirkningerne af sygdom eller ulykke i barndommen kan have konsekvenser, som rækker langt ind i voksenlivet. Børn, som bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke, risikerer at klare sig dårligere i skolen blandt andet fordi sygdomme kan give flere og lange fraværsperioder Karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve kan ses som en indikator, der peger fremad og kan give en indikation af, hvordan det vil gå børn og unge senere i livet. Et dårligt resultat ved folkeskolens afgangsprøve er ikke nødvendigvis en hindring for at få en uddannelse og klare sig godt som voksen. Men et dårligt afsæt fra grundskolen kan gøre det sværere efterfølgende at få en uddannelse.

 

Hovedresultaterne er:

  • Børn ramt af alvorlig sygdom eller ulykke har i gennemsnit et karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen, som er 0,4 karakterpoint lavere end raske børn. Det er den umiddelbare forskel på karaktergennemsnittet mellem syge og raske børn.
  • Når der korrigeres for barnets familiære baggrund og andre relevante faktorer, er karaktergennemsnittet 0,3 karakterpoint lavere blandt børn med alvorlig sygdom.
  • Faldet i karaktergennemsnit er forskellig for forskellige sygdomsgrupper. Børn, som har fået epilepsi, opnår i gennemsnit ca. 0,6 lavere karakterpoint, mens børn med muskel- og ledsygdomme i gennemsnit opnår 0,1 karakterpoint lavere eksamensresultat end børn uden sygdom.
  • Den negative effekt på karaktergennemsnittet er større, hvis sygdommen er mere alvorlig. Konkret anvendes antallet af indlæggelsesdage på hospital som indikator for, hvor alvorlig sygdommen er. Jo flere indlæggelsesdage på hospital, jo større fald i karaktergennemsnittet. Eksempelvis betyder en alvorlig sygdom med 1 indlæggelsesdag et fald i karaktergennemsnittet på 0,2, mens et forløb med 10-100 indlæggelsesdage betyder et fald på 0,5 karakterpoint.

Den fulde rapport


Udgivelsesår2020

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Afdelingsleder
+45 41 91 91 31