Tema
Debat

Sundhedsforsikringer

Antal forsikrede, præmier og erstatninger for sundhedsforsikringer, samt fordelingen af erstatningerne

Antal forsikrede, præmier og erstatninger

 

Statistikken viser antal forsikrede, præmier og erstatninger for sundhedsforsikringer og ordninger for årene 2003-2018.

 

Antallet af personer med en sundhedsforsikring og ordninger er vokset med knap 90.000 fra 2017 til 2018. Således havde godt 2 mio. personer en sundhedsforsikring i 2018. Der har i 2016 været et databrud, hvilket medfører at antal forsikrede i 2003-2016 ikke er direkte sammenlignelig med antallet fra og med 2016.

 

En række selskaber opdeler deres forsikring i to policer, hvorfor antallet af policer overstiger antallet af forsikrede. Det samlede antal policer i 2018 er knap 2,3 mio., altså ca. 300.000 højere end antallet af forsikrede. 

 

I 2018 er bruttopræmieindtægterne på 2,3 mia. kr., hvilket er en stigning på knap 130 mio. kr. De samlede bruttoerstatningsudgifter er i 2018 steget med knap 185 mio. kr. i forhold til 2017, hvilket medfører bruttoerstatningsudgifter på knap 1,9 mia. kr.

 

 

Fordeling af erstatninger 

 

Statistikken viser fordelingen af bruttoerstatningerne i perioden 2003-2018 fordelt på fire områder. Disse områder er udgifter til operationer (inkl. forundersøgelse og nødvendig efterbehandling), udgifter til psykolog, psykiater mv., udgifter til fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør mv.  og udgifter til andet, herunder hjemmepleje, rekreation og ledsageordning.

 

 

I 2018 var 48 pct. af erstatningerne udgifter til operationer, 32 pct. var udgifter til fysioterapi, kiropraktor mv., mens resten af erstatningerne er fordelt mellem udgifter til psykolog, psykiater mv. og udgifter til fx hjemmehjælp, rekreation og ledsageordning.

 

Set over perioden 2003-2018 er det mest bemærkelsesværdige, at der er sket en relativ stigning i udgifterne til psykolog, psykiater mv., samt fysioterapi, kiropraktik mv.,  mens der er færre udgifter til operationer.

 

Under "Baggrund" kan du finde yderligere oplysninger om baggrunden for tallene. Hvis du vil se mere statistik om sundhedsforsikringer, kan du kigge under "Alle tabeller".

 

Udgivelse

Publiceret: August 2019
Næste udgivelse: August 2020

Kontakt


Velfærd og pension

Johnni Bendt Nielsen

Chefkonsulent, cand.jur.
+45 41 91 90 88
Analyse

Lene Back Kjærsgaard

Chefkonsulent, cand.polit., Ph.d.
+45 41 91 91 29

Få vores statistikker

Tilmeld dig vores statistikker og få direkte besked når vi udkommer med nye tal
Tilmeld