Tema
Debat

Pensionsbranchen tænker ansvarligt, når der investeres

Danskerne har tilsammen opsparet over 3.000 milliarder kroner til alderdommen hos danske pensionsselskaber. Pengene er bl.a. investeret i aktier, obligationer, ejendomme og vindmøller i Danmark såvel som i udlandet. Det giver hvert år et godt afkast til danskere med en pensionsopsparing, og ligeledes bidrager det til at skabe vækst i samfundet. Pengene skal naturligvis investeres med respekt for menneskerettigheder, lønmodtagerrettigheder og internationale konventioner. Derfor er Forsikring & Pension også positive over for EU-Kommissionens initiativer vedrørende sustainable finance.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er ansvarlige investeringer?

  Ansvarlige investeringer er en betegnelse for, hvordan investeringer håndteres. Ansvarlige investeringer handler derfor i høj grad om, hvad der investeres eller ikke investeres i. Betydningen af virksomheders arbejde med bæredygtige, sociale og ledelsesmæssige forhold de såkaldte ESG-forhold; Environmental, Social og Governance, er ofte den gængse måde at betegne ansvarlige investeringer på.

 • Er ansvarlige investeringer og grønne investeringer det samme?

  Nej, ansvarlige investeringer er mere end grønne investeringer. Grønne investeringer er investeringer i vedvarende energi og er derfor per definition med til at begrænse klimaforandringer. Ansvarlige investeringer indebærer også fx sociale og ledelsesmæssige forhold.

 • Udelukker ansvarlige investeringer fx våben og tobak?

  Både ja og nej. Danmark har tiltrådt de såkaldte Ottawa- og Oslo-konventioner, der forbyder anvendelse og udbredelse af antipersonelle miner og klyngebomber. Danske investorer har på den baggrund ekskluderet en række virksomheder fra deres investeringsunivers. For nogle investorer udelukker deres politik om ansvarlige investeringer også, at der investeres i tobak, da det er sundhedsskadeligt, mens andre investorer vurderer, at det er ok.

 • Hvad er sustainable finance?

  Sustainable finance, som vi på dansk kalder bæredygtige investeringer, er et bredt begreb, der dækker over de mål og ambitioner, som EU-Kommissionen har forpligtet sig til i form af Paris-aftalen og FN’s 17 verdensmål. Sustainable finance er en politisk dagsorden, der vil påvirke investorers arbejde med ansvarlige investeringer.

Kontakt


Økonomiske forhold

Kathrine Høg Riis

Chefkonsulent, cand.polit
+45 41 91 91 22