Tema
Debat

Tilskadekomne skal bevare tilknytning til arbejdsmarkedet

I Danmark  skal arbejdsgivere forsikre deres medarbejdere, når de er på arbejde. Og det er godt. For hvert år kommer et stort antal danskere til skade i arbejdstiden. Her spiller forsikringsselskaberne en stor rolle i forhold til hurtig udredning, behandling og for at sikre, at den tilskadekomne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dermed fungerer forsikringsselskaberne som et supplement til det offentlige system.

 

Forsikringsselskaberne spiller en afgørende rolle, fordi tilskadekomne ofte fastholdes i lange sagsbehandlingstider i arbejdsskadesystemet. Forsikring & Pension arbejder derfor for et bedre og enklere arbejdsskadesystem til gavn for de tilskadekomne.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er en arbejdsskade?

  En arbejdsskade er en skade, der er sket, mens man arbejdede, og skaden skal være sket på grund af arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under. Endelig skal der være en aftale om, at man skal udføre det pågældende arbejde for en arbejdsgiver i Danmark.

  Du kan læse mere her

 • Hvem har ansvaret for at tegne en arbejdsskadeforsikring?

  Alle arbejdsgivere, som beskæftiger personer, der ansættes til at udføre arbejdet i Danmark, har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere. Dette gælder uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet og om det er er varigt, midlertidigt eller forbigående.

  Du kan læse mere her

 • Hvem skal anmelde en arbejdsskade?

  En arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskader. Arbejdsgiveren har ligeledes pligt til at give de nødvendige oplysninger om arbejdsskaden. Anmeldes en arbejdsskade ikke, straffes det med bøde.

  Herudover kan andre eksempelvis læger, fagforeninger eller den tilskadekomne selv også anmelde en arbejdsskade. Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsskader via den elektroniske platform EASY

  Du kan læse mere her 

 • Hvordan hjælper forsikringsbranchen de tilskadekomne?

  Forsikringsselskaber har ifølge Arbejdsskadeloven pligt til at betale udgifter til sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler. Det er et krav, at udgifterne skal dække behandling eller genoptræning, hvis det er nødvendigt for at blive rask.

   

  Herudover yder mange forsikringsselskaber en ekstra, individuelt tilpasset indsats, som aftales med den tilskadekomne i den konkrete situation. Denne ekstra indsats har til formål at fastholde den tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet.

 • Hvorfor arbejder Forsikring & Pension på en reform af arbejdsskadesystemet?

  Forsikringsselskaberne spiller en stor og vigtig rolle, når arbejdsskader anmeldes. Det skyldes, at selskaberne kan tilbyde hurtig udredning, behandling og hjælpe med at sikre, at den tilskadekomne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Jo tidligere indsats, jo større sandsynlighed er der, for at den skadelidte kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, og derfor forsøger forsikringsselskaberne altid at komme hurtigt ind i et arbejdsskadeforløb. Det vanskeliggøres desværre ofte af lange ventetider i arbejdsskadesystemet, og derfor arbejder Forsikring & Pension på en reform af arbejdsskadesystemet, som bl.a. skal være med til at reducere de lange ventetider i det offentlige arbejdsskadesystem.

Kontakt


Velfærd og pension

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit
+45 41 91 90 80