Tema
Debat

Pensions- og forsikringsbranchen muliggør den grønne omstilling

Klimapartnerskabet for finanssektoren

I efteråret 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, som skal bidrage til at nå det ambitiøse mål om at reducere Danmarks udslip af drivhusgasser med minimum 70 pct. i 2030. Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark, er formand for klimapartnerskabet for finanssektoren, der omfatter organisationerne Forsikring & Pension, Finans Danmark, DVCA og Fondsmæglerforeningen. Forsikring & Pension er sammen med Finans Danmark sekretariat for klimapartnerskabet for finanssektoren.

 

Formålet med partnerskabet er, at finanssektoren – herunder forsikrings- og pensionsbranchen –kommer med forslag til, hvordan branchen kan bidrage til at reducere klimaaftrykket frem mod 2030 i samarbejde med de øvrige klimapartnerskaber. Selvom finanssektorens eget klimaaftryk er relativt småt, er det stadig målet, at CO2-udledningen i branchen skal reduceres med minimum 70 pct. i 2030.

 

Læs Klimapartnerskabet for finanssektorens anbefalinger til regeringen:

Her kan du læse baggrundsrapporten for finanssektorens anbefalinger: 

 

Grøn omstilling 

Den danske pensionsbranche har stort fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. Derfor har branchen sat et ambitiøst mål om at investere 350 mia. kroner i grøn omstilling frem mod 2030. Det blev præsenteret i forbindelse med FN’s klimatopmøde i september 2019. Branchen er i forvejen langt fremme på denne grønne dagsorden og har allerede investeret 126 mia. kroner i grønne aktiver, mens investeringer for yderligere 35 mia. kroner er planlagt. De nye grønne investeringer skal blandt andet foretages i energiinfrastruktur, grønne aktier, grønne obligationer og investeringer i energieffektivt byggeri.

 

 

Climate Investment Coalition – inspiration til flere grønne investeringer

Et nyt offentligt-privat partnerskab blev offentliggjort på COP25 i december 2019 under navnet Climate Investment Coalition (CIC). Partnerskabet består af Forsikring & Pension, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og World Climate Foundation.

 

Formålet med dette partnerskab er dels at udbrede den danske pensionssektors erfaringer med investeringer i grøn omstilling, dels at internationale investorer kan inspirere hinanden til at se muligheder i grønne investeringer og ikke mindst dele best practice på området.

 

Derfor skal CIC udarbejde en række anbefalinger, som konkretiserer, hvordan klimainvesteringer øges markant internationalt. CIC vil tage udgangspunkt i de gode erfaringer, danske pensionsselskaber allerede har med grønne investeringer i bl.a. energiproduktion, -infrastruktur og ny teknologi.

 

 

Kontakt


Jan V. Hansen

Vicedirektør
+45 41 91 91 20