Tema
Debat

Coronavirus/COVID-19: Nyeste information fra forsikrings- og pensionsbranchen

Forsikring & Pension følger COVID-19-udviklingen i Danmark nøje – og har et særligt fokus på, hvad situationen betyder for forsikrings- og pensionsbranchen og branchens kunder.

 

Som arbejdsplads følger Forsikring & Pension myndighedernes råd og vejledninger. Derudover er vi løbende i dialog med bl.a. Erhvervsministeriet, Finanstilsynet og Udenrigsministeriet om udviklingen generelt.  

 

Alle medarbejdere i Forsikring & Pension arbejder hjemmefra indtil 14. april 2020, men vi er fuldt funktionsdygtige. Alle medarbejdere kan kontaktes via mail og tlf., men alle møder i Forsikring & Pension ombookes for så vidt muligt til online møder eller udskydes.

Q&A om rejseforsikring


 • Dækker min forsikring, hvis rejsearrangøren eller flyselskabet har meddelt, at de ikke kan hjælpe mig hjem hurtigst muligt?

  Som udgangspunkt er det din rejsearrangørs eller dit flyselskabs ansvar at få dig hjem fra udlandet. Idet der ikke er tale om evakuering, kan de fleste rejsende rejse hjem som planlagt.

  Står du i en situation, hvor rejsearrangøren eller flyselskabet mod forventning ikke kan eller vil hjælpe dig hjem snarest muligt, kan du kontakte dit forsikringsselskab. Hvorvidt, forsikringsselskabet kan hjælpe, vil afhænge af, hvilken type forsikring du har.

 • Dækker min forsikring, hvis jeg mod regeringens råd bliver på en destination så længe som planlagt, fx tre uger eller to måneder, og ikke tager imod tilbud om at blive ombooket og rejse hjem snarest muligt?

  Forsikringsbranchen opfordrer danske rejsende til at følge regeringens officielle råd og vejledning. Der vil naturligvis være rejsende, der ikke opfatter sig selv som hverken turister eller fastboende, og som derfor skal tage særlig stilling til, hvorledes de vil forholde sig. For alle andre er det vigtigt at komme hjem hurtigst muligt.

  Vælger du at blive i udlandet, skal du være klar over, at du som rejsende risikerer, at der ikke er dækning for skader eller situationer, som opstår i relation til udbruddet af coronavirus. Disse vil typisk være undtaget, fx behov for evakuering fra en destination eller behov for sygdomsbehandling som følge af coronavirus.

  Ligeledes kan du risikere at miste en mulighed for hjemtransport (fx på grund af en flyaflysning) som følge af udbruddet af coronavirus eller foranstaltninger grundet virussen. Det vil i stort omfang være en skærpende omstændighed, hvis du har undladt at tage imod tilbud om ombookning eller førtidig hjemrejse.

 • Dækker min forsikring, hvis jeg mod regeringens råd rejser ud fra Danmark på en planlagt rejse i den nærmeste fremtid (som minimum frem til efter påsken)?

  Hvis du vælger at gå imod den danske regerings opfordring om at holde dig i Danmark og aktivt være med til at begrænse smittespredningen bedst muligt, skal du være opmærksom på, at der kan være begrænsninger på rejseforsikringen. Det kan fx være, at du ikke er dækket for skader eller situationer, som opstår i relation til udbruddet af coronavirus, fx behov for evakuering fra din destination eller behov for sygdomsbehandling som følge af coronavirus.

 • Dækker min forsikring, hvis jeg ønsker at afbestille en allerede planlagt sommerferierejse nu?

  Hvis du har købt din sommerferierejse og ønsker at afbestille den nu, skal du i første omgang kontakte din rejsearrangør eller dit flyselskab.

  De fleste forsikringsselskaber tager først stilling til, om en rejse kan afbestilles, når afrejsedatoen nærmer sig, typisk 8-14 dage forinden. Derfor anbefales det, at man venter noget tid endnu, før man kontakter sit forsikringsselskab angående en planlagt sommerferie.

 • Dækker min forsikring, hvis jeg bestiller min sommerferierejse nu?

  Lige nu frarådes alle ikke nødvendige rejser, så hvis du bestiller en udlandsrejse nu, vil en afbestillingsforsikring som hovedregel ikke dække, hvis det senere bliver nødvendigt at afbestille rejsen, fordi afrejse fortsat frarådes.

 • Dækker min forsikring, hvis jeg er strandet og skal købe en ny billet på et fly arrangeret af Udenrigsministeriet?

  Hvis du som rejsende stadig befinder dig i udlandet og fortsat har tænkt dig hjem til Danmark, er tiden knap. Mange steder i verden er der allerede lukket ned fra flytrafik, mens der nogle steder vil være nogle få, kommercielle flyvninger tilbage. Du skal derfor undersøge dine muligheder hurtigst muligt.
  Hvis du er strandet et sted, hvorfra der ikke er kommercielle flyvninger eller anden mulighed for at kommer hjem fra, skal du kontakte Udenrigsministeriets vagtcenter og blive registreret på listen over danskere, der gerne vil hjem. Udenrigsministeriet arbejder for på bedste vis at hjælpe danske rejsende, men der er ingen garanti for, at det kan lykkes alle steder i verden. Udenrigsministeriet afholder ikke udgifterne til en hjemrejsebillet.
  Hvis du har ekstraudgifter i forbindelse med din hjemrejse, også hvis den er arrangeret via et kommercielt fly, skal du i første omgang tage kontakt til din rejsearrangør eller dit flyselskab. Får du ikke dækket alle dine udgifter, kan du kontakte dit forsikringsselskab og høre om muligheden for hjælp.

 • Dækker min forsikring, hvis jeg er tvunget til at blive flere uger et sted, fordi coronasituationen gør det umuligt for mig at komme hjem til Danmark?

  Hvis du er strandet et sted i verden og ikke kan rejse hjem som planlagt, kan du kontakte dit forsikringsselskab. Mulighederne for hjælp afhænger af den forsikring, du har købt. Mange rejsende vil kunne få dækket det, som hedder ufrivilligt ophold. Det betyder, at du kan få hjælp, hvis du er blevet forhindret i et følge din planlagte hjemrejse og dermed mod din vilje opholder dig uden for Danmark. Du kan som udgangspunkt få dækket mérudgifter til kost og logi.

Q&A om arbejdsskadeforsikring


 • Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, hvis man som medarbejder får en skade, når man arbejder hjemme?

  Det er situationen, hvor medarbejderen reelt arbejder hjemme og ikke er hjem-sendt med lønkompensation eller lignende. Spørgsmålet er gældende uanset Corona eller ej, men er blot mere aktualiseret.

  Svar:
  Kommer en medarbejder til skade under hjemmearbejde, er personen fortsat dækket, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under. Grænserne er naturligvis mere uklare, når medarbejdere arbejder hjemme, og man træder relativt hurtigt ud af arbejdsskadesikringsloven. Formodningen for, at ulykken skyldes arbejdet, er ikke helt den samme, når skaden sker under hjemmearbejde, som hvis skaden sker på arbejdspladsen. Arbejdsgiver har ikke mange muligheder for at påvirke indretning af hjemmet eller hjemmearbejdspladsen og bærer derfor ikke risikoen for skader, der skyldes hjemmets indretning m.m. Det afgørende er, om tilskadekomnes adfærd var bestemt af arbejdsforholdet eller ikke. Altså om tilskadekomne var beskæftiget på en måde, der kan defineres som i arbejdsgiverens interesse.

 • Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, hvis man får en skade, når man er hjemsendt med lønkompensation?

  Her tænkes på en situation, hvor medarbejderen ikke udfører arbejde, men er hjemsendt i en periode.

  Svar:
  Som det fremgår af svaret på det første spørgsmål, skal skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.


  Hvis en medarbejder er hjemsendt med lønkompensation eksempelvis i henhold til trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH, er det en betingelse for lønkompensationen, at medarbejderen ikke udfører arbejde, jf. aktstykke 108. Derfor kan man heller ikke få dækning fra arbejdsskadeforsikringen.

 • Er der stadig et ansættelsesforhold – og dermed pligt til at have en arbejdsskadeforsikring – for medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation?

  Her tænkes på en situation, hvor medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation, men hvor der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt der stadig er tale om et ansættelsesforhold.

  Svar:
  Ifølge trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH er det et krav, at arbejdsgiveren ikke må opsige medarbejderen, og at arbejdsgiveren fortsat udbetaler fuld løn.

  Der er således fortsat et ansættelsesforhold, og arbejdsgiveren skal derfor stadig have en arbejdsskadeforsikring. Men da medarbejderen ikke må arbejde, kan vedkommende rent risikomæssigt ikke få en arbejdsskade.

Kontakt Forsikring & Pension i forbindelse med COVID-19

Forbrugere kan kontakte Forsikringsoplysningen med forsikringsrelaterede corona-spørgsmål:

Forsikringsoplysningen

Telefonnummer: 41 91 91 91 (mandag-fredag kl. 10-13)

Mailadresse: fo@forsikringogpension.dk

Facebook: Skriv til Forsikringsnørden

 

Journalister kan kontakte Forsikring & Pensions pressetelefon. Telefonen er bemandet hver dag, men kan ikke bruges til SMS.

Forsikring & Pensions pressetelefon

Telefonnummer: 41 91 91 01

 

Øvrige henvendelser om coronavirus i relation til forsikring og pension.

Forsikring: Nanna Dalsgaard Wilkens (find kontaktoplysninger herunder).

Pension: Karina Ransby (find kontaktoplysninger herunder).

 

Kontakt


Velfærd og pension

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80
Forsikring

Nanna Dalsgaard Wilkens

Chefkonsulent, cand.soc.
+45 41 91 91 44