Tema
Debat

Forsikringsbranchens garantifonde beskytter borgerne mod de uforsikrede

Hvis en borger bliver udsat for en skade forvoldt af et ukendt eller uforsikret motordrevet køretøj, en speedbåd, vandscooter, hund eller hest, aktiveres en af forsikringsbranchens garantifonde som et sikkerhedsnet og kan dække den tilskadekomne økonomisk.

 

Garantifondene er private, selvejende institutioner og står for at udbetale erstatning. Fondene er finansieret ved, at de borgere, der betaler deres lovpligtige forsikring, betaler en lille del til fonden – og derved er det de forsikrede, som i sidste ende betaler for de skader, de uforsikrede forvolder. Det er der derfor fundet en mere rimelig løsning på.

 

Siden 29. januar 2019 har den ene garantifond, DFIM, administreret en ny lov og opkrævet et dagsgebyr fra de, der ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring på deres motordrevne køretøj.

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er DFIM?

  DFIM behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte eller uforsikrede motordrevne køretøjer i Danmark. DFIM udveksler forsikringsoplysninger med andre lande og garanterer forsikringsdækning, hvis udenlandske motorkøretøjer forvolder skader i Danmark. Tilsvarende garanterer DFIM, at der er forsikringsdækning af danske køretøjer i de andre lande. Læs mere

   

  ​Alle forsikringsselskaber i Danmark, som sælger motoransvarsforsikringer, er medlemmer af DFIM.

   

  1. januar 2019 trådte en ny lov i kraft, der bemyndiger DFIM at opkræve et dagsgebyr hos primære brugere af køretøjer, der ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring. Læs mere

   

  Her finder du også information om tre af branchens andre garantifonde, der dækker skader forårsaget af ukendte og uforsikrede

  • Hunde FAH
  • heste FUH
  • Vandscootere og speedbåde FSV
 • Hvad er en lovpligtig ansvarsforsikring?

  Som ejer af et motordrevet køretøj (en bil, motorcykel, knallert el.lign.), en speedbåd eller vandscooter, samt hund eller hest er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring.

   

  Hvis eksempelvis dit køretøj er involveret i et færdselsuheld, er det altid dit køretøjs ansvarsforsikring, der skal betale erstatning for den skade, der sker på andres ting, køretøjer eller person i forbindelse med uheldet. ​​Ansvarsforsikringen dækker ikke skader, der sker på dig og dit køretøj. Det gør hhv. din ulykkesforsikring, der dækker din personskade og din kaskoforsikring, der dækker skader på din bil. Læs mere om ansvarsforsikring.

 • Hvad gør man, hvis man bliver påkørt af en ukendt medtrafikant, fx en flugtbilist?

  Man kontakter DFIM. Sædvanligvis modtager DFIM en politirapport, men ellers anmelder den skadelidte - eller ved dødsfald den nærmeste pårørende/værge – ulykken direkte på http://www.dfim.dk/.  

   

  DFIM udbetaler erstatning for person- og/eller tingskader, når det er en flugtbilist, som er skyld i en trafikulykke eller skylden ligger hos en bilist, som ikke har en ansvarsforsikring. Det gælder uanset, om skaden er sket i Danmark eller i et andet EU-land. Det er dog kun muligt af få erstatning for ødelagte ting, hvis man samtidig får udbetalt personskadeerstatning.

   

  For at få erstatning fra DFIM skal det sandsynliggøres, at skaden er sket på den angivne måde. Det kan være i form af et vidneudsagn eller en skadestuejournal, der beskriver de gener, man har haft efter trafikuheldet. Begge dele skal indsendes sammen med skadesanmeldelsen til DFIM.

Kontakt


Direktion

Thomas Brenøe

Vicedirektør, cand.jur.
+45 41 91 90 02