Fire af forsikringsbranchens garantifonde

Med etableringen af den første garantifond, DFIM, i 1927, skabte forsikringsbranchen en tradition for at bidrage til at skabe tryghed for borgerne mod de uforsikrede. I takt med samfundets udvikling og indførelsen af lovpligtige ansvarsforsikringer har forsikringsbranchen etableret en række foreninger med indbyggede garantifonde.

 

Formålet med fondene er at beskytte borgerne økonomisk, hvis de bliver skadet i trafikken af et motordrevet køretøj, bidt af en hund eller hest eller påsejlet af en vandscooter eller speedbåd, der ikke har en lovpligtig forsikring, eller som forbliver ukendt – eksempelvis en flugtbilist. Skaderne forvoldt af især de uforsikrede motorkøretøjer koster hvert år de fire garantifonde til sammen mere end 70 millioner kroner.

 

 

De fire garantifonde:

  1. DFIM - Dansk forening for international motorkøretøjsforsikring. DFIM behandler sager, hvor skaden er forvoldt af ukendte eller uforsikrede motordrevne køretøjer i Danmark. DFIM udveksler forsikringsoplysninger med andre lande og garanterer forsikringsdækning, hvis udenlandske motorkøretøjer forvolder skader i Danmark. Tilsvarende garanterer DFIM, at der er forsikringsdækning af danske køretøjer i de andre lande. 
  2. FAH – Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for Hunde. FAH dækker skader forvoldt af ukendte eller uforsikrede hunde. 
  3. FUH - Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede og ukendte heste. 
  4. FSV – Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede og ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 m, vandscootere og lignende fartøjer. 

 

Med de fire garantifonde, DFIM, FAH, FUH og FSV, skaber forsikringsbranchen større tryghed for borgerne ved at sikre den skadelidte en økonomisk erstatning. Af de fire fonde er DFIM den største og mest anvendte fond.

 

 

DFIM

I Danmark er det lovpligtigt at have ansvarsforsikring på motordrevne køretøjer. Alligevel fandtes der i 2018, ifølge Motorregistret, omkring 50.000 uforsikrede motordrevne køretøjer i Danmark.

 

Det er vigtigt, at et motordrevet køretøj har en ansvarsforsikring. Det skyldes, at de skader, man forvolder med ens køretøj på personer eller andre ting, kan løbe op i millioner af kroner, hvis skadelidte får personskader, som medfører invaliditet og tab af erhvervsevne.

 

På opfordring fra DFIM og Forsikring & Pension vedtog Folketinget i maj 2018 en ny lov, som fra 1. januar 2019 kan pålægge ejere eller den varige bruger af et uforsikret motordrevet køretøj, et dagsgebyr på 250 kroner.

 

Formålet med loven er, at:

 

  • reducere antallet af biler, motorcykler og knallerter, der kører rundt uden lovpligtig ansvarsforsikring
  • færre risikerer at gå personligt konkurs på grund af erstatningskrav i millionklassen
  • opnå en stigning i statens indtægter fra motoransvarsafgiften, eftersom et større antal køretøjer forventes at blive forsikret
  • opnå en frigørelse af ressourcer hos politiet, der skal opspore og klippe nummerplader på færre uforsikrede køretøjer.

 

For forsikringskunderne betyder det, at de ikke længere skal betale for de skader, som motorkøretøjer uden en ansvarsforsikring forvolder på andre og deres ting.

 

Forsikringsselskaberne vil få en merindtægt i form af ekstra præmieindbetalinger, fordi flere forventes at få orden i deres forsikringsforhold.

 

For at skabe opmærksomhed på indførelsen af dagsgebyret fra 1. januar 2019 har DFIM gennemført en landsdækkende informationskampagne fra efteråret 2018 på film, print, sociale medier og online.

Læs mere på www.dagsgebyr.dk

 

 

For branchen betyder loven blandt andet, at:

 

  • indtægterne fra ordningen vil finansiere driften af DFIM i modsætning til i dag, hvor det er de lovlydige forsikringskunder, der finansierer de uforsikredes skader på andre
  • forsikringsselskaberne vil få en merindtægt i form af ekstra præmieindbetalinger.

 

For effektivt at kunne håndtere den ny gebyrordning fra 1. januar 2019 er DFIM blevet omorganiseret. Medarbejderne beskæftiger sig primært med telefonisk rådgivning til de uforsikrede om, hvordan de kan blive forsikret, samt hvordan de kan afvikle deres gæld i form af dagsgebyrer til DFIM.

 

Det ny DFIM beskæftiger omkring 15 ekstra medarbejdere til rådgivning, opfølgning og administration af gebyrordningen.

 

 

 

 

Kontakt


Direktion

Thomas Brenøe

Vicedirektør, cand.jur.
+45 41 91 90 02