Tema
Debat

Trygge hushandler

Huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringen danner grundlaget for trygge hushandler i Danmark. Med ordningen undgås mange tvister mellem køber og sælger. Sælger gøres fri af sit 10-årige sælgeransvar, mens køber kan få et veloplyst beslutningsgrundlag om husets tilstand og mulighed for afdækning af risikoen for skjulte skader.

 

Ejerskifteforsikringens erstatningsregler er bestemt ved lov, og det kan være svært at forstå, hvad forsikringen dækker. Derfor har Forsikring & Pension udarbejdet en online ejerskifteforsikringsguide, der giver overblik over ejerskifteforsikring, herunder hvad den dækker og ikke dækker.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvorfor sælger forsikringsselskaberne en forsikring, der er så svær at forstå, og som giver mange skuffede kunder?

  Ejerskifteforsikringens dækning er bestemt i lovgivningen og dermed enslydende for alle forsikringsselskaber. Det betyder derfor, at ordlyden ikke umiddelbart kan ændres. Forsikring & Pension arbejder løbende på at forbedre kommunikationen af forsikringens dækning til forbrugerne herunder at forklare, hvad der er omfattet af ordningen, og hvad der ikke dækkes af forsikringen.

 • Hvorfor er der flere klager i Ankenævnet for Forsikring om ejerskifteforsikring end andre forsikringer?

  Mange forbrugere har høje forventninger, når de flytter ind i det nyerhvervede drømmehus og har ikke altid forståelse for, at huse helt naturligt får skavanker i løbet af deres levetid. Ejerskifteforsikringens dækningsregler er komplicerede, og hvis køber opdager forhold, som ikke lever op til forventningerne, og forsikringsselskabet afslår dækning, er der grobund for skuffede forventninger. Køber kan klage til Ankenævnet for Forsikring, men er ofte ikke klar over, at ejerskifteforsikringen sammenligner med andre huse af samme alder og stand, før skader kan erstattes. Samtidig gælder, at ’skavanker’ på et gammelt hus ikke skal anføres som skader i tilstandsrapporten og ikke skal være dækket af ejerskifteforsikringen.

 • Hvorfor kan hussælger bede et forsikringsselskab foreslå en byggesagkyndig?

  Den byggesagkyndige skal være uvildig og uafhængig af interesser, som kan påvirke arbejdet som byggesagkyndig. Det betyder, at ejendomsformidleren ikke må rådgive sælger om, hvilken byggesagkyndig sælger skal få til at udføre huseftersynet. Da det er forsikringsselskabet, der skal erstatte skader, som ikke bliver opdaget og beskrevet i en tilstandsrapport, har forsikringsselskabet samme interesse som køber i, at eventuelle skader og mangler på huset er beskrevet korrekt i tilstandsrapporten. Det er derfor vigtigt for kvaliteten i tilstandsrapporter og el-eftersynsrapporter og dermed forbrugerbeskyttelsen, at sælger har mulighed for at bede et forsikringsselskab om at foreslå en byggesagkyndig, der skal udarbejde rapporten.

 • Hvorfor samarbejder nogle forsikringsselskaber med bestemte byggesagkyndige og ikke med andre?

  Forsikringsselskaberne har samme interesse som køber i, at kvaliteten af rapporterne er høj, og at skader og mangler på huset er beskrevet tilstrækkeligt. Da de enkelte forsikringsselskaber hvert år ser et meget stort antal tilstandsrapporter, har de dermed et omfattende erfaringsgrundlag med hensyn til, hvilke sagkyndige der udarbejder rapporter af høj kvalitet. Forsikringsselskaber vælger derfor ofte at samarbejde med bestemte byggesagkyndige, som de ved udarbejder tilstandsrapporter af høj kvalitet.

 • Hvorfor er der så få forsikringsselskaber som udbyder ejerskifteforsikringer?

  Forsikringsselskaberne har i mange år tabt penge på ejerskifteforsikringen, og i dag udbyder kun elleve selskaber forsikringen. Det skyldes bl.a., at priskonkurrencen er meget hård, at sagsbehandlingen ofte er kompliceret og langvarig, og at selv nok så korrekte og berettigede afviste erstatningskrav kan resultere i skuffede kunder. Derfor er der mange forsikringsselskaber, der vælger ikke at tilbyde produktet.

 • Hvorfor betaler forsikringsselskabet ikke altid for skimmelsvamp?

  Det er forsikringsselskabernes vurdering, at op imod halvdelen af samtlige skadeanmeldelser på ejerskifteforsikringen i dag vedrører fugt. Mange af disse anmeldte skader afvises af selskaberne, fordi der ikke er tale om dækningsberettigede skader. Afvisningerne betyder skuffede forventninger hos forbrugerne, der ofte har svært ved at acceptere, at fugt og skimmelsvamp er almindelige skavanker på et ældre hus.

   

  Vurdering af om forekomst af fugt og skimmelsvamp udgør en skade i ejerskifteforsikringens forstand, beror på en sammenligning mellem på den ene side den konstaterede fugt og eventuel skimmelsvamp i det konkrete hus og på den anden side, hvad man på baggrund af husets opførelsestidspunkt og konstruktionsmåde må forvente i relation til forekomst af fugt og skimmelsvamp. Køber man fx et hus med kælder, der er opført 1910, må man således forvente, at der er fugt i kælderen, idet bygningen blev opført på et tidspunkt, hvor man ikke sikrede mod indtrængende fugt.

   

  Hvis en konstruktion ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, og dét er årsagen til fugt- eller skimmelsvampeskade, vil ejerskifteforsikringen dække skaden.

Kontakt


Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40