Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen er en del af Huseftersynsordningen, som trådte i kraft 1. januar 1996 for at sikre bedre og mere trygge hushandler – både for sælger og for køber.

 

Hovedformålet med ordningen er at begrænse problemerne med mangler ved køb og salg af fast ejendom på en måde, der er til fordel for både køber og sælger. Sælger kan slippe for at hæfte for fysiske mangler ved ejendommen efter handlen, og køber får et bedre beslutningsgrundlag med hensyn til ejendommens fysiske tilstand, samt mulighed for at forsikre sig mod skjulte skader. Inden ordningen blev indført var der ganske mange retssager, hvor huskøbere søgte erstatning hos sælger for skjulte skader. Det er de skader, der nu dækkes af ejerskifteforsikringen.

 

Kritik af huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er ofte blevet kritiseret bl.a. fordi det kan være svært at forstå, hvad forsikringen erstatter. Ejerskifteforsikringens erstatningsregler er bestemt ved lov, og mange huskøbere bliver skuffede, fordi forsikringen ikke erstatter fejl og mangler, der er normale for huse af samme type og alder som det købte hus. Ejerskifteforsikringens komplicerede erstatningsregler betyder, at der er flere klager i Ankenævnet for Forsikring over denne type forsikring end de fleste andre forsikringer.

 

Forsikring & Pension arbejder for bedre forbrugerinformation om ejerskifteforsikringer har derfor udarbejdet en ejerskifteforsikrings-guide, der giver overblik over udbydere af ejerskifteforsikring og sammenligner disse. Guiden giver også gode råd og viden om ejerskifteforsikring, hvad den dækker og ikke dækker samt eksempler på, hvad en ejerskifteforsikring koster. Se link til guiden her.

 

Et andet emne, der ofte diskuteres er, hvilken bygningssagkyndig, der skal lave huseftersynet og den tilstandsrapport, som danner grundlag for ejerskifteforsikringen. Det er hussælgeren, som vælger en bygningssagkyndig, men da sælgeren ofte ikke har prøvet at sælge et hus før, har vedkommende ingen præferencer i forhold til at vælge en bygningssagkyndig. Derfor overlades valget ofte til det forsikringsselskab, som bliver bedt om at give tilbud på en ejerskifteforsikring. Det mener Forsikring & Pension er en god ide, fordi forsikringsselskaberne har klar interesse i at pege på bygningssagkyndige, der har høj faglig standard, og dermed er i stand til at opdage alle de fejl og mangler, der er ved huset. Både køber og forsikringsselskab er bedst tjent med tilstandsrapporter, der er så fyldestgørende som muligt.

 

I nogle tilfælde har forsikringsselskaber bedt den bygningssagkyndige om at indsamle enkelte oplysninger, som ikke er nødvendige for at udarbejde tilstandsrapporten. De oplysninger bruger forsikringsselskabet til at lave et tilbud på en husforsikring for det pågældende hus. Det sker efter aftale med sælger eller vedkommendes ejendomsmægler, fordi tilbuddet på husforsikringen skal bruges som en del af salgsmaterialet for huset. Der er således ikke tale om, at forsikringsselskabet via den bygningssagkyndige indsamler oplysninger, som er sælger uvedkommende.

 

 

Hvad arbejder Forsikring & Pension for?

 

 • Revision af tilstands- og el-eftersynsrapporterne.

  Forsikring & Pension mener, at tilstands- og el-eftersynsrapporterne trænger til at få et mere læsevenligt og opdateret udtryk. Rapporterne er dog samtidig juridisk grundlag for forsikringsdækning, og det er derfor vigtigt at undersøge, om ændringer i rapporterne vil betyde ændret forsikringsdækning eller ændret ansvar for den byggesagkyndige, der har udarbejdet rapporten. Forsikring & Pension vil også arbejde for, at det undersøges, om tilstandsrapporten kan indeholde mere information om fugt og skimmelsvamp i det konkrete hus.

 

 • Revision af håndbog og uddannelse for bygnings- og el-sagkyndige.

  Hele huseftersynsordningen er afhængig af, at tilstands- og el-eftersynsrapporterne er af høj kvalitet. Forsikring & Pension mener derfor, at kvaliteten i rapporterne bør højnes gennem mere og bedre uddannelse af de sagkyndige, en forbedring af den håndbog, som indeholder de retningslinjer, som de sagkyndige følger, samt mere ensartede kontroller af de sagkyndiges arbejde. 

 

 • Bedre forbrugeroplysning om ejerskifteforsikring.

  Ejerskifteforsikringens erstatningsregler, der er fastlagt ved lov, kan desværre være svære at forstå. Forsikring & Pension arbejder derfor på at informere om forsikringen for at hjælpe forbrugerne til bedre at forstå, hvad en ejerskifteforsikring dækker og ikke dækker. Forsikring & Pensions nye ejerskifteforsikringsguide er netop udarbejdet med det formål at gøre forbrugerne klogere på, hvorfor og hvornår man skal tegne en ejerskifteforsikring, sammenligne forsikringsselskaber og vise eksempler på, hvad en ejerskifteforsikring koster.

 

 • Bestillerregler og de sagkyndiges uvildighed

  Forsikringsselskaberne har samme interesse som huskøberne; nemlig at tilstandsrapporten er retvisende og tydeligt beskriver de skader, der er på huset. Nogle forsikringsselskaber samarbejder med bestemte byggesagkyndige og ved derfor, hvem der kan udarbejde tilstandsrapporter af høj kvalitet. Derfor er det fornuftigt, at sælger kan bede et forsikringsselskab foreslå en byggesagkyndig til at udarbejde tilstandsrapporten.

 

Kontakt


Forsikring

Hans Reymann-Carlsen

Underdirektør
+45 41 91 91 40