Tema
Debat

Regnskaber i konstant udvikling

De danske forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal aflægge regnskab efter regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber. De børsnoterede selskaber skal dog anvende internationale regnskabsstandarder i deres koncernregnskab. Forsikring & Pension arbejder konstant for at udvikle de regnskabsmæssige regler, så de afspejler udviklingen i branchen. Et eksempel på dette er regnskabsregler, som afspejler, at branchen investerer mere og mere i alternative investeringer som eksempelvis solcelle- og vindmølleparker.

Ofte stillede spørgsmål


 • Skal alle forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser udarbejde årsregnskaber efter regnskabsbekendtgørelsen?

  Alle finansielle selskaber og tværgående pensionskasser skal på enkelt selskabsniveau udarbejde årsregnskaber efter Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). De ikke-børsnoterede selskaber skal endvidere benytte regnskabsbekendtgørelsen i forbindelse med udarbejdelse af deres koncernregnskaber. De børsnoterede selskaber skal udarbejde koncernregnskab efter IFRS-standarderne. Ikke-børsnoterede selskaber kan vælge ligeledes at benytte IFRS-standarderne i forbindelse med udarbejdelse af koncernregnskaber. Det er ikke muligt for hverken børsnoterede eller ikke-børsnoterede selskaber at vælge at bruge IFRS-standarder på enkeltselskabs niveau.

 • Hvilke IFRS-standarder gælder for de børsnoterede selskaber?

  Alle IFRS-standarder, som er godkendt af EU, gælder for de børsnoterede finansielle selskaber. Man kan finde samtlige godkendte standarder i IAS-forordningen.

 • Gælder årsregnskabsloven for de finansielle selskaber?

  Nej, årsregnskabsloven gælder ikke for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 • Hvilke forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal have et revisionsudvalg?

  Alle forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har pligt til at have et revisionsudvalg. Hvis et moderselskab er omfattet af krav om revisionsudvalg, kan et datterselskab undlade at etablere et revisionsudvalg. Forsikring & Pension arbejder for, at små forsikringsselskaber kan blive undtaget for kravet om revisionsudvalg.

Kontakt


Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 41 91 90 40